نرم افزار بایگانی پیشرو

شرکت ها و سازمانها جهت نگهداری مدارک خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. از جمله فضای مورد نظر و هزینه های زیادی که صرف کاغذ و ... میشود. به همین جهت نرم افزاری تهیه شده که کار بایگانی اطلاعات و نگهداری آنها را انجام میدهد. نرم افزار بایگانی سیستم پیشرو که قسمتی از سیستم اتوماسیون اداری پیشرو میباشد جهت بایگانی و نگهداری از مدارک سازمانها طراحی گردیده است.
در ذیل به برخی از امکانات این سیستم اشاره میشود:

• امکان تعريف پوشه هاي عمومي و شخصي در سیستم دبیرخانه
• مشخص نمودن مسئوليت و سمت‌ها در چارت سازماني
• امکان تعريف ارتباط بين سمت‌ها در چارت سازماني
• امکان تعريف الگو‌هاي (قالب) نامه از هر نوع به صورت عمومي و شخصي در نرم افزار دبیرخانه
• طبقه بندي نامه ها در پوشه هاي قابل تعريف به شکل درخت واره و در سطوح نامحدود
• بايگاني عمومي و شخصي با امکان طبقه بندي در سطوح نامحدود
• امکان تعريف سطوح دسترسي در شاخه هاي مختلف بايگاني عمومي جهت امکان تعريف مراحل
• امکان ورود تصوير و اسکن فایل ها از طريق اسکنر

درخواست دمو درخواست خرید راهنمای برنامه رتبه در گوگل
درخواست تماس