اگر قصد خريد نرم افزار حسابداري داشته باشيد و سري به اين بازار بزرگ بزنيد، با انبوهي از شرکتهاي نرم افزاري توليد کننده نرم افزار حسابداري روبرو خواهيد شد که کار انتخاب يک نرم افزار حسابداري مناسب را براي شما بسيار سخت ميکند. مواردي همچون حجم کاري شرکت شما، بودجه اي که براي اين خريد در نظر گرفته ايد، آنچه مدير مالي يا حسابدار شما به شما پيشنهاد ميکند، سيستمي که همکاران شما در حال استفاده از آن هستند و ... ميتواند شما را براي تصميم گيري در قبال خريد يک نرم افزار مالي کمک کند. اما گاهي با در نظر گرفتن اين موارد هم باز براي انتخاب دو يا سه نرم افزار حسابداري مردد ميمانيد. در اين مرحله بهتر است دمويي از هر برنامه ببينيد تا با امکانات آن آشنا شده و ميزان کارايي آن را براي کسب و کار خود بسنجيد.

نرم افزار مالي پيشرو يک نرم افزار يکپارچه شامل کليه زيرسيستمهاي مورد نياز هر صنف و شرکت تجاري ميباشد که از اين زير سيستمها ميتوان به حسابداري مالي، خريد و فروش، انبار و خزانه داري، حقوق و دستمزد، مديريت ارتباط با مشتري، دبيرخانه و اتوماسيون اداري، پخش مويرگي، اموال و دارايي هاي ثابت، خدمات پس از فروش و ... اشاره نمود. هر کدام از اين زير سيستمها را ميتوان به صورت مجزا يا در کنار هم خريداري و استفاده نمود. در زير به چند امکان شاخص در نرم افزار حسابداري مالي پيشرو اشاره ميگردد.

  • امکان تعريف کدينگ حسابداري در 8 سطح

در نرم افزار حسابداري مالي پيشرو ميتوانيد کدينگ خود را در 8 سطح استاندارد گروه تراز آزمايشي، زيرگروه تراز آزمايشي، حساب کل، حساب معين، حساب معين 2، حساب تفصيلي، و حساب تفصيلي شناور تعريف کرده و انواع سندهاي مالي مختلف و آرتيکهاي آنها را به راحتي و بدون محدوديت ثبت کنيد. اين تنوع سطح باعث ميشود از يک مغازه کوچک تا کارخانه بسيار بزرگ بتوانند اسناد مورد نياز خود را در اين سيستم حسابداري ثبت و گزارشگيري نمايند.

  • امکان مرتب سازي اسناد مالي بر اساس تاريخ و ساعت درج

گاهي پيش مي آيد که اسناد مالي با تاخير و يا به صورت پس و پيش ثبت شده باشند. در اين زمان ميتوان با استفاده از امکان مرتب سازي اسناد مالي در برنامه پيشرو، کليه سندها را با زدن يک دکمه و خيلي سريع بر اساس تاريخ مرتب سازي نمود. در اينجا اسناد يک کد جديد پيدا ميکنند و يک کد قبلي که به راحتي قابل مشاهده است. اسنادي که تاريخ آنها مشابه باشد بر اساس ساعت درج مرتب ميشوند که اين ساعت نيز با زدن يک دکمه قابل تغيير است.

  • امکان کپي شرح اسناد و تراز کردن سند به صورت اتوماتيک

زماني که چند سطر حسابداري داراي يک شرح يکسان باشند کافيست در سطر اول آن شرح نوشته شده و در سطر دوم به بعد با زدن دکمه F6 شرح سطر اول روي آن سطر کپي شود. همچنين اگر يک آرتيکل بتواند سندي را تراز کند ميتوان پس از تعيين کد حساب براي آن سطر، روي مبلغ بدهکار يا بستانکار دکمه اسپيس را زد که رقم تراز کننده آن سند و ماهيت بدهکاري و بستانکاري آن به صورت اتوماتيک تعيين و روي آن سطر درج ميگردد.

  • امکان بازيابي اسناد يا سطور حذف شده

اگر در حين کار به صورت اتفاقي يا حتي عمدي آرتيکل يا کل يک سند حسابداري حذف شده باشد با استفاده از فرم بازيابي اسناد ميتوان آن را مشاهده و در صورت لزوم به داخل اسناد برگرداند.

  • امکان ارسال و دريافت سند بين چند ديتابيس مختلف

شرکتهايي که به هر دليلي از چند ديتابيس استفاده ميکنند، مثلا براي يکي از کارمندان خود برنامه را جداگانه روي کامپيوترش نصب کرده اند و او جدا از شرکت مشغول سند زدن ميباشد، ميتوانند کليه اسنادي را که مايلند به ديتابيس ديگر منتقل گردد را در فرم ارسال سند انتخاب کرده و آن را به يک فايل اکسس منتقل نمايند و سپس در ديتابيس مقصد از همين فرم گزينه دريافت اسناد فايل اکسس ايجاد شده را دريافت کنند. سندها با اخذ شماره جديد در صورت لزوم در کنار اسناد قبلي قرار ميگيرند.

  • امکان گزارشگيري به صورت مرور حساب ها

در گذشته مقاله اي پيرامون گزارش مرور حساب ها در نرم افزار حسابداري پيشرو در سايت قرار داده شده است. براي آشنايي با اين امکان برجسته نرم افزار پيشرو خواندن مقاله مذکور خالي از لطف نيست.

  • امکان گزارشگيري دفاتر کل و روزنامه بر اساس استاندارد آن دفاتر

در ميان گزارش هاي متنوع سيستم حسابداري پيشرو گزارش دفتر کل و گزارش دفتر روزنامه به چشم ميخورد. اين دو گزارش بر اساس استاندارد نوشتن اين دو دفتر قانوني تهيه شده اند و براي تنظيم سريع و آسان آن دو به کار ميروند.

در اين نرم افزار امکانات بسيار ديگري هم وجود دارند که براي راحتي کار کاربران و دقيق بودن گزارشات نهايي تعبيه گرديده اند. براي اطلاع از امکانات کامل اين نرم افزار به صفحه نرم افزار حسابداري شرکت پيشرو مراجعه نماييد.

مقالات مرتبط :

درخواست تماس