اگر قصد خريد نرم افزار حسابداري داشته باشيد و سري به اين بازار بزرگ بزنيد، با انبوهي از شركتهاي نرم افزاري توليد كننده نرم افزار حسابداري روبرو خواهيد شد كه كار انتخاب يك نرم افزار حسابداري مناسب را براي شما بسيار سخت ميكند. مواردي همچون حجم كاري شركت شما، بودجه اي كه براي اين خريد در نظر گرفته ايد، آنچه مدير مالي يا حسابدار شما به شما پيشنهاد ميكند، سيستمي كه همكاران شما در حال استفاده از آن هستند و ... ميتواند شما را براي تصميم گيري در قبال خريد يك نرم افزار مالي كمك كند. اما گاهي با در نظر گرفتن اين موارد هم باز براي انتخاب دو يا سه نرم افزار حسابداري مردد ميمانيد. در اين مرحله بهتر است دمويي از هر برنامه ببينيد تا با امكانات آن آشنا شده و ميزان كارايي آن را براي كسب و كار خود بسنجيد.

نرم افزار مالي پيشرو يك نرم افزار يكپارچه شامل كليه زيرسيستمهاي مورد نياز هر صنف و شركت تجاري ميباشد كه از اين زير سيستمها ميتوان به حسابداري مالي، خريد و فروش، انبار و خزانه داري، حقوق و دستمزد، مديريت ارتباط با مشتري، دبيرخانه و اتوماسيون اداري، پخش مويرگي، اموال و دارايي هاي ثابت، خدمات پس از فروش و ... اشاره نمود. هر كدام از اين زير سيستمها را ميتوان به صورت مجزا يا در كنار هم خريداري و استفاده نمود. در زير به چند امكان شاخص در نرم افزار حسابداري مالي پيشرو اشاره ميگردد.

  • امكان تعريف كدينگ حسابداري در 8 سطح

در نرم افزار حسابداري مالي پيشرو ميتوانيد كدينگ خود را در 8 سطح استاندارد گروه تراز آزمايشي، زيرگروه تراز آزمايشي، حساب كل، حساب معين، حساب معين 2، حساب تفصيلي، و حساب تفصيلي شناور تعريف كرده و انواع سندهاي مالي مختلف و آرتيكهاي آنها را به راحتي و بدون محدوديت ثبت كنيد. اين تنوع سطح باعث ميشود از يك مغازه كوچك تا كارخانه بسيار بزرگ بتوانند اسناد مورد نياز خود را در اين سيستم حسابداري ثبت و گزارشگيري نمايند.

  • امكان مرتب سازي اسناد مالي بر اساس تاريخ و ساعت درج

گاهي پيش مي آيد كه اسناد مالي با تاخير و يا به صورت پس و پيش ثبت شده باشند. در اين زمان ميتوان با استفاده از امكان مرتب سازي اسناد مالي در برنامه پيشرو، كليه سندها را با زدن يك دكمه و خيلي سريع بر اساس تاريخ مرتب سازي نمود. در اينجا اسناد يك كد جديد پيدا ميكنند و يك كد قبلي كه به راحتي قابل مشاهده است. اسنادي كه تاريخ آنها مشابه باشد بر اساس ساعت درج مرتب ميشوند كه اين ساعت نيز با زدن يك دكمه قابل تغيير است.

  • امكان كپي شرح اسناد و تراز كردن سند به صورت اتوماتيك

زماني كه چند سطر حسابداري داراي يك شرح يكسان باشند كافيست در سطر اول آن شرح نوشته شده و در سطر دوم به بعد با زدن دكمه F6 شرح سطر اول روي آن سطر كپي شود. همچنين اگر يك آرتيكل بتواند سندي را تراز كند ميتوان پس از تعيين كد حساب براي آن سطر، روي مبلغ بدهكار يا بستانكار دكمه اسپيس را زد كه رقم تراز كننده آن سند و ماهيت بدهكاري و بستانكاري آن به صورت اتوماتيك تعيين و روي آن سطر درج ميگردد.

  • امكان بازيابي اسناد يا سطور حذف شده

اگر در حين كار به صورت اتفاقي يا حتي عمدي آرتيكل يا كل يك سند حسابداري حذف شده باشد با استفاده از فرم بازيابي اسناد ميتوان آن را مشاهده و در صورت لزوم به داخل اسناد برگرداند.

  • امكان ارسال و دريافت سند بين چند ديتابيس مختلف

شركتهايي كه به هر دليلي از چند ديتابيس استفاده ميكنند، مثلا براي يكي از كارمندان خود برنامه را جداگانه روي كامپيوترش نصب كرده اند و او جدا از شركت مشغول سند زدن ميباشد، ميتوانند كليه اسنادي را كه مايلند به ديتابيس ديگر منتقل گردد را در فرم ارسال سند انتخاب كرده و آن را به يك فايل اكسس منتقل نمايند و سپس در ديتابيس مقصد از همين فرم گزينه دريافت اسناد فايل اكسس ايجاد شده را دريافت كنند. سندها با اخذ شماره جديد در صورت لزوم در كنار اسناد قبلي قرار ميگيرند.

  • امكان گزارشگيري به صورت مرور حساب ها

در گذشته مقاله اي پيرامون گزارش مرور حساب ها در نرم افزار حسابداري پيشرو در سايت قرار داده شده است. براي آشنايي با اين امكان برجسته نرم افزار پيشرو خواندن مقاله مذكور خالي از لطف نيست.

  • امكان گزارشگيري دفاتر كل و روزنامه بر اساس استاندارد آن دفاتر

در ميان گزارش هاي متنوع سيستم حسابداري پيشرو گزارش دفتر كل و گزارش دفتر روزنامه به چشم ميخورد. اين دو گزارش بر اساس استاندارد نوشتن اين دو دفتر قانوني تهيه شده اند و براي تنظيم سريع و آسان آن دو به كار ميروند.

در اين نرم افزار امكانات بسيار ديگري هم وجود دارند كه براي راحتي كار كاربران و دقيق بودن گزارشات نهايي تعبيه گرديده اند. براي اطلاع از امكانات كامل اين نرم افزار به صفحه نرم افزار حسابداري شركت پيشرو مراجعه نماييد.

مقالات مرتبط :

درخواست تماس