به دليل نياز مشتريان محترم، شركت به سامان پيشرو رايانه براي ارسال پيام به مالكين و مستاجران، اين امكان به روشي ساده و كامل ايجاد گرديد.

قسمتي از امكانات ايجاد شده در اين پنل شامل امكان ارسال پيام داخلي، پيامك و ايميل، امكان جستجو در ميان مالكين و مستاجرين بر اساس وضعيت بدهي، بلوك و ساير اطلاعات، امكان ساخت قالب پيام بر اساس مشخصات فردي گيرنده پيام، امكان آرشيو پيام هاي دريافتي توسط كاربر مي باشد.

پنل پيام در نرم افزار مديريت شارژ ساختمان

ايجاد قالب پيامك بر مبناي مشخصات گيرنده

 درخواست تماس