به دليل نياز مشتريان محترم، شرکت به سامان پيشرو رايانه براي ارسال پيام به مالکين و مستاجران، اين امکان به روشي ساده و کامل ايجاد گرديد.

قسمتي از امکانات ايجاد شده در اين پنل شامل امکان ارسال پيام داخلي، پيامک و ايميل، امکان جستجو در ميان مالکين و مستاجرين بر اساس وضعيت بدهي، بلوک و ساير اطلاعات، امکان ساخت قالب پيام بر اساس مشخصات فردي گيرنده پيام، امکان آرشيو پيام هاي دريافتي توسط کاربر مي باشد.

پنل پيام در نرم افزار مديريت شارژ ساختمان

ايجاد قالب پيامک بر مبناي مشخصات گيرنده

 درخواست تماس