اصولاً ساده ترين تعريفي که ميتوان از CRM ارائه داد کلمه ((پيگيري)) مي باشد. يک سازمان براي اينکه بتواند کارهايي را که در درون سازمان تعريف ميگردد؛ سازماندهي نموده و بر مبناي آن ارتباط ميان سازمان خود و مشتريان را به طور منظم برقرار نمايد نياز به سيستمي جهت برقراري اين امور و نظم دهي دارد. نرم افزارهاي مديريت ارتباط با مشتري (CRM) که براي اين منظور طراحي شده اند هر يک به شيوه اي اين موضوع را سازماندهي مي نمايند و بطور مشخص اکثر نرم افزارها با توجه به تجربه بدست آمده در طول سالهاي گذشته و با شناختي که از مشتريان خود بدست آورده اند قالب آماده اي را جهت انجام موارد مربوط به CRM در اختيار خريداران قرار داده و بر مبناي آن نرم افزار را تهيه و آماده عرضه مي نمايند. اين روش داراي محاسن و معايبي مي باشد. از محاسن اين موضوع مي توان به اجراي سريع کار به جهت آماده بودن و پيوستگي فرمها اشاره نمود. در کسب و کارهاي کوچک اين گونه سيستم ها بسرعت قابل پياده سازي و اجرا مي باشند. چون نيازها کاملاً مشخص بوده و گزارشات نيز بر مبناي اين نيازها ساخته شده اند. اما در کسب و کارهاي متوسط به بالا اين سيستمهاي CRM خيلي جوابگوي نيازهاي سازمانها نبوده و باعث اخلال در امور پيگيري مشتريان مي گردد. در اين سازمانها نيازها وسيعتر بوده؛ بنابراين  ميبايست اجراي درست CRM را بصورت يک اتوماسيون ديده و در نتيجه ضمن دادن اجازه طراحي گردش کار توسط خريدار اجازه طراحي فرمهاي مورد نياز را نيز به خريدار داد. همچنين در اين حالت با توجه به اينکه طراحي فرم و گردش کار بصورت دايناميک و پويا مي باشد بنابراين طراحي گزارشات نيز مي بايست بصورت دايناميک و پويا باشد. نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري (CRM) پيشرو با داشتن چنين امکاني اجازه طراحي فرم، طراحي گردش کار و همچنين طراحي گزارش دلخواه را به خريدار ميدهد. در شکل زير نمونه اي از يک گردش کار طراحي شده در نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) پيشرو ملاحظه ميفرماييد:

تعريف نرم افزار CRM

در اين شيوه علاوه بر اينکه مراحل اجراي يک روال  طراحي شده است، در هر مرحله با مشخص نمودن نفر اجرا کننده، فرمهاي مرتبط با اين مرحله که قابليت طراحي دارند، زمان اجراي اين مرحله و همچنين ارسال پيامک، ايميل و يا فکس با قالب مرتبط با آن مرحله و... ايجاد ميشود. بنا براين با ثبت تيکت مربوطه روند اجراي کار شروع شده و در هر مرحله فرمهاي مربوط به آن مرحله لجرا ميگردد. بنابراين در نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري (CRM) پيشرو اجرا و پياده سازي و به نتيجه رساندن کليه مراحل در اختيار کاربر ميباشد.

مقالات مرتبط :

درخواست تماس