همانگونه که در اکثر شرکتها، موسسات و سازمانها مصطلح مي باشد، باشگاه به معني گردهمايي گروهي از افراد در يک تشکل منسجم مي باشد. بدين معنا ميتوان باشگاه مشتريان را به معناي گردهمايي گروهي از مشتريان يک سازمان، موسسه يا شرکت يا يک برند خاص معني کرد که اين گردهمايي داراي مفهوم خاصي مي باشد. نرم افزار باشگاه مشتريان در جهت تامين نيازها و منفعت بيشتر براي مشتريان بوده و باعث بيشترشدن ارزش مشتري و در نتيجه بوجود آمدن حس وفاداري آنها به مجموعه خواهد بود . در اين راستا با مفهومي به نام برنامه وفاداري آشنا ميشويم . اين مفهوم را نبايد با باشگاه مشتريان يکي دانست، زيرا برنامه وفاداري يکي از قسمتهاي باشگاه مشتريان بوده و در واقع زير مجموعه باشگاه مشتريان مي باشد. برنامه وفاداري را مي توان اينطور تعريف نمود : ايجاد تعهدي عميق براي مشتري در جهت خريد مجدد يا انتخاب محصول يا خدمات ديگري از مجموعه به طور مستمر، با توجه به وجود رقبا و تلاش آنها در جهت تاثير گذاري بر روي مشتري.

نرم افزار باشگاه مشتريان

اما نرم افزار باشگاه مشتريان علاوه بر ايجاد برنامه وفاداري داراي ويژگيهاي ديگري نيز مي باشد. بعنوان مثال: ارتباط مشتريان با يکديگر از طريق گفتگو که مي تواند به روشهاي مختلف باشد، ارزش گذاري بر پايه ايجاد منافع مادي و معنوي با هدف ايجاد يک رابطه عاطفي بين مشتري و عرضه کننده خدمات يا کالا و .....

نرم افزار باشگاه مشتريان بصورت هدفمند و با برنامه ريزي منظم و پيوسته در جهت کسب منفعت براي مشتري و عرضه کننده محصول عمل مي کند. بدينصورت که پس از جمع آوري اطلاعات مربوط به مشتري، تاريخ مناسبتها، علايق شخصي و درخواستهاي آن مشتري، بصورت گام به گام و با در نظر گرفتن نيازهاي شخص، آن نياز ها را به شکلي که هم مشتري منتفع شده و هم فروشنده نيز در جهت فروش بيشتر گام بردارد، به مشتريان عرضه مي دارد که همانطورکه اشاره شد، اين برنامه در قالب برنامه وفاداري با ايجاد پروموشنها، جوايز و ..... براي مشتريان خاص انجام خواهد شد . در جهت اجراي اين هدف باشگاه مشتريان که تکرار خريد مشتري و راضي بودن مشتري از خريد خود و همچنين داشتن اطلاعات بيشتر از مشتري به منظور ارائه خدمات بهتر که اصطلاحا به آن داده کاوي (data mining) مي گويند، مي بايست با ايجاد يک استراتژي خاص بين مشترياني که عضو اين باشگاه هستند و آنهايي که عضو نيستند تفاوت قايل شد . هر مشتري که از مجموعه خريدي انجام مي دهد لزوماً عضو باشگاه مشتريان نيست. براي عضويت در باشگاه مشتريان مي بايست عضويت داوطلبانه، شرط سقف خريد و ..... در نظر گرفته شود و بسيار مهم است که ايجاد باشگاه در جهت اهداف تشکيل آن باشد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس