هر حسابدار موظف است تراكنش‌هاي مالي روزانه شركت خود را در نرم افزار حسابداري آن شركت ثبت كند. به اين صورت كه كد و عنوان حساب مورد استفاده در سند را انتخاب كرده و رقم تراكنش را به آن اختصاص مي‌دهد و براي آن شرحي درج مي‌نمايد. پس از اتمام صدور سند، حالا مي‌بايست از سطور درج شده يك گزارش چاپي ايجاد شده و پرينت گرفته شود و سپس تمام ضمايم مربوط به تراكنش‌هاي ثبت شده به آن پرينت ضميمه گردد. به اين پرينت اصطلاحا روكش سند گفته مي‌شود.

در نرم افزار حسابداري پيشرو، هر سند ثبت شده داراي شماره سريال و تاريخ مي‌باشد. براي هر سند بيش از 20 نوع مختلف چاپ يا همان روكش وجود دارد كه بسته به سليقه كاربر و البته نوع كار مورد نياز طراحي شده است. مثلا چاپ يا روكش سند داراي دو ستون، سه ستون و يا چهار ستون مي‌باشد. در سطح كل يا معين يا تفصيلي چاپ مي‌گردد. شرح حساب يا سطور نمايش داده مي‌شود يا نمي‌شود. روكش اسناد مربوط به ارائه به مميزين دارايي ممكن است با روكش اسناد مربوط به حسابداري داخلي خود شركت تفاوت كند. و بسياري خصوصيت‌هاي ديگر كه موجب تفاوت روكش‌ها و چاپ‌هاي سند حسابداري مي‌شود.

روكش سند چيست؟-نرم افزار حسابداري

در ضمن منويي در برنامه حسابداري پيشرو به نام طراحي گزارش وجود دارد كه اين امكان را به كاربر مي‌دهد تا در چاپ اسناد حسابداري مطابق سليقه خود تغييراتي ايجاد نمايد. روكش اسناد را مي‌توان به صورت تكي و يا در تعداد بالا چاپ نمود.

اگر چنانچه اسناد پس از ثبت نياز به مرتب سازي مثلا بر اساس تاريخ ثبت داشته باشند، شماره سريال آن‌ها با سندهاي پرينت گرفته شده قبلي متفاوت مي‌گردد. لذا در سيستم حسابداري پيشرو گزينه‌اي به نام شماره عطف وجود دارد كه نشان‌دهنده شماره قبلي اسناد قبل از مرتب‌سازي مي‌باشد و امكان نمايش اين شماره در پرينت جديد سند نيز وجود دارد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس