هر حسابدار موظف است تراکنش‌هاي مالي روزانه شرکت خود را در نرم افزار حسابداري آن شرکت ثبت کند. به اين صورت که کد و عنوان حساب مورد استفاده در سند را انتخاب کرده و رقم تراکنش را به آن اختصاص مي‌دهد و براي آن شرحي درج مي‌نمايد. پس از اتمام صدور سند، حالا مي‌بايست از سطور درج شده يک گزارش چاپي ايجاد شده و پرينت گرفته شود و سپس تمام ضمايم مربوط به تراکنش‌هاي ثبت شده به آن پرينت ضميمه گردد. به اين پرينت اصطلاحا روکش سند گفته مي‌شود.

در نرم افزار حسابداري پيشرو، هر سند ثبت شده داراي شماره سريال و تاريخ مي‌باشد. براي هر سند بيش از 20 نوع مختلف چاپ يا همان روکش وجود دارد که بسته به سليقه کاربر و البته نوع کار مورد نياز طراحي شده است. مثلا چاپ يا روکش سند داراي دو ستون، سه ستون و يا چهار ستون مي‌باشد. در سطح کل يا معين يا تفصيلي چاپ مي‌گردد. شرح حساب يا سطور نمايش داده مي‌شود يا نمي‌شود. روکش اسناد مربوط به ارائه به مميزين دارايي ممکن است با روکش اسناد مربوط به حسابداري داخلي خود شرکت تفاوت کند. و بسياري خصوصيت‌هاي ديگر که موجب تفاوت روکش‌ها و چاپ‌هاي سند حسابداري مي‌شود.

روکش سند چيست؟-نرم افزار حسابداري

در ضمن منويي در برنامه حسابداري پيشرو به نام طراحي گزارش وجود دارد که اين امکان را به کاربر مي‌دهد تا در چاپ اسناد حسابداري مطابق سليقه خود تغييراتي ايجاد نمايد. روکش اسناد را مي‌توان به صورت تکي و يا در تعداد بالا چاپ نمود.

اگر چنانچه اسناد پس از ثبت نياز به مرتب سازي مثلا بر اساس تاريخ ثبت داشته باشند، شماره سريال آن‌ها با سندهاي پرينت گرفته شده قبلي متفاوت مي‌گردد. لذا در سيستم حسابداري پيشرو گزينه‌اي به نام شماره عطف وجود دارد که نشان‌دهنده شماره قبلي اسناد قبل از مرتب‌سازي مي‌باشد و امکان نمايش اين شماره در پرينت جديد سند نيز وجود دارد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس