قانون ارزش افزوده و نحوه ثبت آن در نرم افزار حسابداري (1)

چند سالي است که رقمي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده به رقم نهايي خريد کالا و خدمات در کشور اضافه شده است. به اين منظور روي قيمت تعيين شده يک کالا يا خدمات درصدي (در حال حاضر 9 درصد) محاسبه شده و به اين قيمت اضافه شده و از خريدار اخذ مي‌گردد سپس در فواصل معين (هر سه ماه يکبار، ظرف 15 روز از آغاز سه ماهه جديد) توسط فروشنده به اداره امور ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي‌گردد.

آنچه به آن ارزش افزوده اطلاق مي‌شود، تفاوت نرخ توليد کالا با نرخ فروش آن مي‌باشد. يعني قيمت نهايي يک محصول را منهاي هزينه‌هاي توليد آن مي‌کنند و ارزش افزوده را حساب مي‌کنند. حال درصدي را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده حساب کرده و اظهارنامه ارزش افزوده را به صورت خوداظهاري بر اساس اين ارقام پر کرده و مبلغ را به اداره ماليات پرداخت مي‌کنند. اگر فروشنده خود ماليات بر ارزش افزوده‌اي را به عنوان خريدار به تامين‌کنندگان خود پرداخت کرده باشد مي‌بايست آن را از ارزش افزوده دريافتي کم کرده و مابه‌التفاوت را به دارايي پرداخت کند.

محاسبه ارزش افزوده سخت نيست. کافيست به هر قيمتي که به مشتري اعلام مي‌کنيم 9 درصد آن را نيز اضافه کرده و از مشتري بگيريم. براي ثبت حسابداري ارزش افزوده در اسناد نرم افزار حسابداري خود مي بايست ابتدا مشتري را با استفاده از کدينگ حسابداري "حسابها و اسناد دريافتي/بدهکاران تجاري" و معين 2 يا تفصيلي آن مشتري به ميزان کل مبلغ فاکتور فروش بدهکار کرده، سپس حساب "فروش" را با رقم خالص فروش نرم افزار بستانکار نموده و بعد حساب ارزش افزوده را به صورت "ساير حسابها و اسناد پرداختني/ماليات بر ارزش افزوده" با رقم مربوط به ارزش افزوده بستانکار کنيم که در اين صورت سند حسابداري ما تراز مي‌گردد. در زير اين ثبت حسابداري را مشاهده مي‌کنيد:

(بدهکار)حسابها و اسناد دريافتي/بدهکاران تجاري (تفصيلي خريدار)

                                      (بستانکار)فروش کالا

                                      (بستانکار)ساير حسابها و اسناد پرداختي/ماليات بر ارزش افزوده

پس از پايان هر سه ماه يک فصل از سال، موعد پرداخت ارزش‌افزوده‌هاي اخذ شده فرا مي‌رسد. مودي 15 روز فرصت دارد با مراجعه به سايت ارزش افزوده به نشاني evat.com و ورود به حساب کاربري خود اظهارنامه ارزش افزوده آن فصل را تکميل و سپس با دريافت برگه پرداخت ماليات و عوارض به صورت الکترونيکي يا مراجعه به بانک ارزش افزوده خود را پرداخت کند.

طي اطلاعيه جديد ماليات بر ارزش افزوده، تمام شرکت‌هايي که تا به حال در فراخوان‌هاي اعلام شده براي ثبت نام و پرداخت ارزش افزوده نبوده‌اند، مي‌بايست از اول مهرماه 95 نسبت به دريافت ارزش افزوده و محاسبات بعدي آن اقدامات لازم را انجام دهند. پس از ثبت نام ارزش افزوده گواهي ارزش افزوده به نام شرکت صادر مي‌گردد که مي‌بايست در جلوي ديد مشتريان و خريداران شرکت نصب گردد. درخواست صدور و تمديد اين گواهينامه به صورت الکترونيکي و از طريق همين سايت evat انجام مي‌گردد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس