سئوي کلاه خاکستري نتايج جستجوي خود را بدون نقض قوانين ارتقا دهيد

سئوي کلاه خاکستري يک روش سئو است که از سئوي کلاه سفيد ريسک بالاتري دارد اما احتمال اينکه منجر به جريمه شدن سايت شما توسط موتورهاي جستجو شود بسيار کم است. معمولا روشهاي سئوي کلاه خاکستري نه از سئوي کلاه سفيد پيروي مي‌کنند و نه از سئوي کلاه سياه. در اين مقاله جواب سوالات زير داده مي‌شود:

  • سئوي کلاه خاکستري چيست؟
  • چرا اهميت دارد؟
  • سئوي کلاه خاکستري چه معني بايد بدهد؟

واقعا سئوي کلاه خاکستري چيست؟

تعيين مصاديق سئوي کلاه خاکستري دشوار است. اين سئو چيزي بين سئوي کلاه سفيد و سياه نيست، بلکه بيشتر تکنيک‌هايي است که گوگل در خروجي‌هاي خود توضيحي درباره آنها نداده يا توضيحات نامفهوم بوده و سئوکاران سعي مي‌کنند از آنها به نفع کار خود استفاده کنند.

چرا سئوي کلاه خاکستري اهميت دارد؟

فهم درست از سئوي کلاه خاکستري بسيار مهم است زيرا باعث ارتقاي سايت شما در نتايج جستجو مي‌شود بدون آنکه نتايج منفي دربر داشته باشد. تکنيک‌هاي عالي گوگل ظرفيت جلوگيري از تفکر هوشمندانه را در خود دارند که ممکن است خوشايند صاحبان سايت‌هاي سرچ شده و حتي جستجوگران نباشد. لازم به ذکر است تکنيک‌هاي سئوي کلاه خاکستري مقطعي هستند و هر تکنيک حال حاضر ممکن است بعدا به صورت تکنيکهاي کلاه سفيد يا سياه دربيايد. بنابراين سئوکاران بايد هميشه آخرين تغييرات سئو را دنبال کنند.

آيا بايد روش‌هاي سئوي کلاه خاکستري را انجام داد؟

چنانچه جزء سايت‌هاي بد از نظر گوگل به شمار بياييد چيزي عايدتان نخواهد شد بنابراين اگر مطمئن نيستيد که روشي خطوط قرمز گوگل را مي‌شکند يا نه، بهتر است سراغ آن نرويد. هر سئوکاري بايد خطرات و منافع روش‌هاي مورد استفاده خود را مقايسه کند اما از آنجايي که الگوريتم‌هاي گوگل لحظه به لحظه سختگيرانه‌تر مي‌شوند، امن‌ترين راه براي سئو روش سئوي کلاه سفيد مي‌باشد.

در مقالات بعدي گزيده‌اي از روش‌هاي سئوي کلاه خاکستري گفته مي‌شود.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس