تعرفه هاي جديد سازمان نظام صنفي رايانه اي براي ارائه خدمات شركتهاي نرم افزاري

هر شركت نرم افزاري موجود در كشور كه اقدام به تهيه نرم‌افزارهايي نظير نرم افزار حسابداري، نرم افزار CRM، نرم افزار وفاداري مشتري و باشگاه مشتريان جهت اتوماسيون امور مالي و اداري شركت‌ها مي‌نمايد، با توجه به زماني كه براي طراحي نرم‌افزارهايش صرف كرده است و همچنين امكانات آن نرم‌افزار و البته با توجه به برند خود و سياست‌هاي داخلي‌اش اقدام به قيمت گذاري نرم‌افزارهاي مالي اداري خود مي‌نمايد. اين قيمت‌ها متفاوت بوده و هر مشتري با توجه به بودجه اختصاصي خود براي خريد نرم افزار مالي و ... اقدام به خريد اين محصولات مي‌كند. اما در هنگام ارائه خدمات پس از فروش، نرخ عقد قرارداد پشتيباني و نيز ارائه خدمات موردي بر اساس پارامترهاي تخصصي توسط سازمان نظام صنفي رايانه اي تعيين مي‌گردد. اين سازمان طبق ماده 12 قانون پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه اي جهت ساماندهي و نظم دادن به بازار رايانه‌اي كشور داراي وظايفي بوده و طبق بند 12 ماده 65 آيين نامه تشكيل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي مصوب دولت، اختيار قانوني براي تعيين قيمت خدمات حوزه فناوري اطلاعات دارا مي‌باشد. هم اكنون در سال هفتم تعيين قيمت اين خدمات توسط اين سازمان هستيم و جديدترين تعرفه‌هاي سازمان منتشر گرديده است. اين مقاله چكيده اي است از توضيحات و محاسبات تعرفه‌ها توسط سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كه براي شفاف‌سازي نرخ خدمات اخذ شده از مشتريان شركت پيشرو تدوين گرديده است. اصل فايل اين محاسبات در انتهاي مقاله قابل دانلود مي‌باشد.

  • تعرفه نرخ خدمات ساعتي: مبناي محاسبه اين نرخ، حقوق پايه سال 95 اعلام شده توسط سازمان تامين اجتماعي كه رقم 270.722 ريال مي‌باشد و به آن مبلغ 1.100.000 ريال به عنوان بن خار و بار و مبالغي مانند حق مسكن، عيدي و سنوات و ساير مزاياي احتمالي پرداختي اضافه مي‌گردد. به اين رقم سربار مستقيم حقوق گفته مي‌شود. نرخ ديگري به نام سربار زمان كاركرد وجود دارد كه با توجه به ساعات كاري در طول ماه و تعداد روز مرخصي استحقاقي رقمي معادل 84.532 محاسبه شده است. ساير سربارهاي عمومي نيز كه مربوط به هزينه هاي ديگر شركت غير از حقوق و دستمزد مي‌باشد. ميانگين سالانه سربارهاي غير عملياتي در واحدهاي صنفي ارائه دهنده خدمات نرم افزاري 33% برآورد گرديده است. با توجه به تمامي اين ملاك‌ها نرخ نفر ساعت معادل رقم 263000 بوده كه مبناي محاسبات در تعرفه خدمات حوزه‌هاي مختلف مي‌باشد. متوسط نرخ سود مورد توقع 20 درصد بوده كه البته به گفته خود سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به علت دشواري در تحويل نتيجه كار در مواقع بسيار اندكي محقق مي گردد.

 

  • نرخ ساعتي خدمات براي شركتهاي نرم‌افزاري: نرخ خدمات نرم افزاري براساس رتبه شركت در رده بندي شوراي عالي انفورماتيك، ضريب شغلي و ساعات انجام كار براساس فرمول زير محاسبه مي شود:

نرخ خدمات = پايه دستمزد هرساعت خدمات * ضريب منطقه يي تغيير نرخ سربار * ضريب شغلي * ضريب مدرك) * ضريب محل ارائه خدمت * ضريب ساعات ارائه خدمت

پايه دستمزد كه در بند 1 محاسبه شد. ضريب شغلي نيز در جدول زير آمده است:

 تعرفه هاي جديد سازمان نظام صنفي رايانه اي براي ارائه خدمات شركتهاي نرم افزاري

ضريب مدرك تحصيلي براي فوق ديپلم 1، براي ليسانس 1.2 و براي فوق ليسانس 1.5 مي‌باشد. ضريب منطقه‌اي نيز براي تهران 1.3 و ديگر كلان شهرها 1.1 است. چنانچه محل ارائه خدمت خارج از محل شركت باشد ضريب آن 1.2 بوده و هزينه اياب ذهاب نيز طبق تعرفه اخذ خواهد شد.

با توجه به اين نرخ‌ها در اكسل زير نرخ پايه خدمات نرم افزاري با توجه با متغير بودن پارامترها آورده شده است:

 تعرفه هاي جديد سازمان نظام صنفي رايانه اي براي ارائه خدمات شركتهاي نرم افزاري

اكسل محاسبه نرخ ساعتي ارائه خدمات براي شركت هاي نرم افزاري

 

با توجه به رتبه 4 شركت نرم افزاري به سامان پيشرو رايانه در شوراي انفورماتيك، مدرك كارشناسي همكاران پشتيباني و حداقل 10 سال سابقه كاري ايشان، در سال 95 نرخ هر ساعت كار كارشناسان پشتيباني در ارائه خدمات به صورت موردي در محل شركت معادل 1.017.000 ريال و نرخ ساعت كار برنامه نويسان معادل 2.289.000 ريال مي باشد.

 

  • تعرفه قرارداد پشتيباني نرم افزار: در دوره اول عقد قرارداد پشتيباني، حداقل 25 درصد و حداكثر 35 درصد جمع قيمت قرارداد فروش و توسعه‌هاي احتمالي مشمول هزينه در طول مدت قرارداد فروش مي‌باشد. در صورتي كه در طول چند سال نرم افزار توسعه يابد نرخ اين توسعه به قراردادهاي پشتيباني پس از هر دوره اضافه مي‌گردد. ضمنا منظور از اين خدمات براي بسته‌هاي نرم‌افزاري آماده است و خدمات نرم‌افزارهاي سفارش مشتري از كيفيت و قيمت بالاتري برخوردار مي‌باشند.

درصد افزايش ساليانه قرارداد پشتيباني بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي در 12 ماه منتهي به آخرين ماه قبل از خاتمه قرارداد محاسبه مي‌شود.

براي تمديد قرارداد پشتيباني به صورت غيرمتوالي نرخ تورم سالهاي بسته نشدن قرارداد در درصدهاي فوق الذكر ضرب مي‌گردند.

 

در انتها لازم به ذكر است عقد قرارداد پشتيباني جزء حقوق شركتهاي نرم‌افزاري بوده و به تامين هزينه‌هاي اين شركت ها كمك شاياني مي‌كند. شركت نرم افزاري پيشرو در راستاي حمايت از حقوق مشتريان خود و بالا بردن نرخ رضايت و وفاداري مشتري، عقد قرارداد را الزامي نمي‌داند، اما با توجه به تعرفه‌هاي ذكر شده در اين نوشتار هزينه ارائه خدمات به صورت موردي را طبق قانون اخذ خواهد نمود. لذا چنانچه مشتري احساس مي كند كماكان به خدمات پس از فروش نيازمند است بهتر است با توجه به تعرفه‌هاي اعلامي نسبت به عقد قرارداد پشتيباني خود به صورت متوالي اقدام نمايد.

 

دانلود فايل PDF تعرفه‌هاي نظام صنفي

 

دانلود فايل اكسل محاسبات نرخ خدمات شركت هاي نرم افزاري

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس