پرسش وپاسخ هاي متداول حسابداري بخش سوم

پس از اينكه  سيستم هاي مالي  براي مشتريان فعال ميشود، معمولاً سوالاتي مطرح ميگردد كه اين سوالات پس از تماس با بخش پشتيباني و خدمات پس از فروش جواب داده ميشود. با توجه به اينكه اين سوال و جوابها در سيستم CRMپيشرو ثبت ميگردد در اين مقاله نمونه اي از سوالات مربوط به حسابداري پيشرو آمده است :

سوال: بعد از صدور فاكتور اس ام اس صدور فاكتور ارسال نمي شود

جواب: فرم ارسال اس ام اس را فعال نكرده بودند.انجام شد

سوال: كد مشتري  بالقوه خيلي با? است  

جواب: بررســـي شد . مشـــتري بـــالقوه اي با كد اشـــتباه ثبـــتكرده  و به مشـــتري تبــــديل كرده بودنــد. توضيحات داده شد

سوال: كاربر  پيش  فر در ارجاع كار از كار افتاده است

جواب: اشكال كاربري بود توضيحات لازم داده شد.

سوال: روي  تيكـــت حواله ثبـــت مي كننـــد .  براي يك سفارش حواله را نمايش نمي دهد

جواب: از طريق team viewer  وصل شديم و گزينه نمايش حواله را انتخاب نمودبم  و مساله رفع شد.

سوال: در  تعـــريف  مشـــتري اط?عات حســـابداري ندارد بنـــــابراين مي خــواهيم  پرســـنل  به  اين فرم دسترســــي داشـــته باشــد  و به  تعـــريف طرفحساب دسترســــي نداشـــته  باشــد ولــي تعـريف طرف حساب بخش نام فروشگاه دارد كه تعريف مشتري ندارد

جواب: چون اين دو فرم متفاوت هستند فيلدهايي كه در هر كدام وجود دارد نيز متفاوت است بنا براين بر حسب نياز ميبايست از يكي از اين فرمها استفاده كرد.

سوال: تمــاس  گرفتـــه  شد جهت مشــكل دسترســــي كــاربران به مشــــتريان   

جواب: در فرم انتساب انجام ميشود

سوال: تنظيم نمايشگر تماس

جواب: قرار شد نامه بزنند تا از طريق اينترنتي انجام شود.

سوال: در مورد  موارد سيســـــتم و فرم ساز صحبت  شد .

جواب:  موارد فرم ساز به بخــش فــني ارجاع شد .  در  مورد تحــت وب توضــــيح داده شد كارتابل تحت وب دارد نه CRM تحت وب

سوال: براي پيگيري تماس گرفته شد.

جواب: گفتند نسخه برنامه نصب واجرا شد.

سوال: براي پيگيري تماس گرفته شد.

جواب : برنامه نصب شده است.

سوال: براي مورد پيامك ها نرم افزار كامل حذف و مجدد نصب شد. قرار شد آقاي قرباني ارسال پيامك را بررسي كرده اطلاع دهند يك ايميل بزنند و اين موضوع را در ايميل مطرح كنند.

جواب: تاييديه انجام كار گرفته شود.

سوال: روي سرور ديتابيس ايجاد نمي شود

جواب: انجام شد. بكآپ اتوماتيك تنظيم نمي شد و برنامه هم بكآپ نمي گرفت. مربوط به مجوز هاي سيستم بود

سوال: پيامك ها ارسال نمي شوند

جواب: تنظيم شد. اطلاع داده شد بررسي كنند

لازم به ذكر است كه اين سوال و جواب ها مربوط به سيستم CRM پيشرو بوده و در مقاله هاي بعدي نمونه هاي ديگري از اين سوال و جوابها آورده خواهد شد.

 

 

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس