پرسش وپاسخ هاي متداول crm-2

پس از اينکه  سيستم هاي مالي  براي مشتريان فعال ميشود، معمولاً سوالاتي مطرح ميگردد که اين سوالات پس از تماس با بخش پشتيباني و خدمات پس از فروش جواب داده ميشود. با توجه به اينکه اين سوال و جوابها در سيستم CRMپيشرو ثبت ميگردد در اين مقاله نمونه اي از سوالات مربوط به CRM پيشرو آمده است :

 

سوال: براي نصب و راه اندازي كالر آيدي راهنمايي مي خواستند

جواب: انجام شد و شماره ها در نرم افزار نمايش داده شدند

سوال: آيا مي توان عامل فروش را به عنوان کاربر نرم افزار هم تعريف کرد؟

جواب: توضيح داده شد که در فرم تعريف عوامل انجام دهند

سوال: آيا در سيستم گارانتي ميتوان بدون ذخيره کردن چاپ گرفت؟

جواب: توضيح داده شد که اين کار اصولي نيست ونمي شود

سوال: براي مشتريان ويژگي هايي بيش از آنچه در فرم تعريف مشتري نرم افزار وجود دارد لازم است. چگونه مي توانم در سيستم اين ويژگي ها را داشته باشم؟
جواب: راهنمايي شد از امکان "تعريف مشخصه " در فرم تعريف مشتري استفاده کنند.

سوال: براي تغيير روال CRM راهنمايي مي خواستند
جواب: راهنمايي شد که در فرم ثبت روال چگونه اين کار انجام شود.

سوال: آيا مي‌توان بعد از ثبت سفارش، سفارش ثبت شده را به عنوان تيکت ارجاع داد؟
جواب: جهت استفاده از امکان ثبت تيکت بر مبناي سفارش راهنمايي شد

سوال: براي ارجاع کار به واحد انبار ، آن كاربر نمايش داده نمي‌شود
جواب: مربوط به ساختار و روال بود. راهنمايي شد در روال و در وضعيت مورد نظر، کاربر انبار را اختصاص دهند

سوال: بر اساس تيکت، حواله ثبت شده است. چگونه مي توان آن حواله را پيدا کرد؟
جواب: راهنمايي شد از تاريخچه استفاده کنند.

سوال: چگونه مي توان در از همان کار که در کارتابل CRM هست اطلاعات مشتري را پيداکرد؟
جواب: راهنمايي شد روي کار مورد نظر کليک راست کرده و اطلاعات مشتري را انتخاب کنند

سوال: آيا مي توان عامل فروش را به عنوان کاربر سيستم تعريف کرد؟
جواب: راهنمايي شدکه در فرم عمل فروش گزينه کاربر زده شود

سوال: چگونه مي توان واحد خاصي را به وضعيت روال اختصاص داد؟
جواب: بخش مربوط به روال توضيح داده شد

سوال: آيا ميتوان کاري کرد که هر عامل تنها مشتريان خود را دسترسي داشته باشد؟
جواب:امکان دسترسي به مشتريان فعال شد

سوال: آيا مي توان تنظيم کرد که چنانچه تعداد روز خاصي کار در کارتابل پرسنل باقي مانده بود، به صورت خودکار به کاربر خاصي ارجاع شود؟
جواب: اين امکان در سيستم وجود دارد ميبايست فعال ميگرديد که اين کار انجام شد.

 

لازم به ذکر است که اين سوال و جواب ها مربوط به سيستم CRM پيشرو بوده و در مقاله هاي بعدي نمونه هاي ديگري از اين سوال و جوابها آورده خواهد شد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس