پرسش وپاسخ هاي متداول crm-2

پس از اينكه  سيستم هاي مالي  براي مشتريان فعال ميشود، معمولاً سوالاتي مطرح ميگردد كه اين سوالات پس از تماس با بخش پشتيباني و خدمات پس از فروش جواب داده ميشود. با توجه به اينكه اين سوال و جوابها در سيستم CRMپيشرو ثبت ميگردد در اين مقاله نمونه اي از سوالات مربوط به CRM پيشرو آمده است :

 

سوال: براي نصب و راه اندازي كالر آيدي راهنمايي مي خواستند

جواب: انجام شد و شماره ها در نرم افزار نمايش داده شدند

سوال: آيا مي توان عامل فروش را به عنوان كاربر نرم افزار هم تعريف كرد؟

جواب: توضيح داده شد كه در فرم تعريف عوامل انجام دهند

سوال: آيا در سيستم گارانتي ميتوان بدون ذخيره كردن چاپ گرفت؟

جواب: توضيح داده شد كه اين كار اصولي نيست ونمي شود

سوال: براي مشتريان ويژگي هايي بيش از آنچه در فرم تعريف مشتري نرم افزار وجود دارد لازم است. چگونه مي توانم در سيستم اين ويژگي ها را داشته باشم؟
جواب: راهنمايي شد از امكان "تعريف مشخصه " در فرم تعريف مشتري استفاده كنند.

سوال: براي تغيير روال CRM راهنمايي مي خواستند
جواب: راهنمايي شد كه در فرم ثبت روال چگونه اين كار انجام شود.

سوال: آيا مي‌توان بعد از ثبت سفارش، سفارش ثبت شده را به عنوان تيكت ارجاع داد؟
جواب: جهت استفاده از امكان ثبت تيكت بر مبناي سفارش راهنمايي شد

سوال: براي ارجاع كار به واحد انبار ، آن كاربر نمايش داده نمي‌شود
جواب: مربوط به ساختار و روال بود. راهنمايي شد در روال و در وضعيت مورد نظر، كاربر انبار را اختصاص دهند

سوال: بر اساس تيكت، حواله ثبت شده است. چگونه مي توان آن حواله را پيدا كرد؟
جواب: راهنمايي شد از تاريخچه استفاده كنند.

سوال: چگونه مي توان در از همان كار كه در كارتابل CRM هست اطلاعات مشتري را پيداكرد؟
جواب: راهنمايي شد روي كار مورد نظر كليك راست كرده و اطلاعات مشتري را انتخاب كنند

سوال: آيا مي توان عامل فروش را به عنوان كاربر سيستم تعريف كرد؟
جواب: راهنمايي شدكه در فرم عمل فروش گزينه كاربر زده شود

سوال: چگونه مي توان واحد خاصي را به وضعيت روال اختصاص داد؟
جواب: بخش مربوط به روال توضيح داده شد

سوال: آيا ميتوان كاري كرد كه هر عامل تنها مشتريان خود را دسترسي داشته باشد؟
جواب:امكان دسترسي به مشتريان فعال شد

سوال: آيا مي توان تنظيم كرد كه چنانچه تعداد روز خاصي كار در كارتابل پرسنل باقي مانده بود، به صورت خودكار به كاربر خاصي ارجاع شود؟
جواب: اين امكان در سيستم وجود دارد ميبايست فعال ميگرديد كه اين كار انجام شد.

 

لازم به ذكر است كه اين سوال و جواب ها مربوط به سيستم CRM پيشرو بوده و در مقاله هاي بعدي نمونه هاي ديگري از اين سوال و جوابها آورده خواهد شد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس