بزرگترين چالش هايي که عموم سازمانها با آن مواجه هستند دو مورد ميباشد:

 1) چگونگي رسيدن به افراد واجد شرايط و پيگيري سرنخ ها

2) چگونگي اولويت بندي فعاليتهاي مربوط به فروش.

 چرا فروشندگان به CRM نياز دارند؟(قسمت اول)

 

CRM ابزاري است که نه تنها اين مشکلات کليدي را حل مينمايد، در واقع، قادربه رسيدگي به ديگر مسائل با فشار کمتر به سازمان ميباشد. اين موارد در زير به اختصار توضيح داده شده است:

  1. لذت بردن از فضاي ذخيره سازي امن:

نرم افزار CRM  پيشرو کمک مي کند تا سازمانها با خيال راحت و در مرکز مخاطبين خود فرصت هاي فروش، فعاليت ها، برنامه هاي برنامه ريزي شده ذخيره در يک مکان و دسترسي بدون وقفه به پايگاه داده از مکان هاي مختلف را داشته باشند و همچنين مطمئن باشند که اطلاعات خود را از دست نميدهند.

  1. برنامه ريزي و مديريت زمان مانند يک حرفه اي:

 نرم افزار CRM  پيشرو به سازمانها براي بهينه سازي برنامه روزانه خود ، اولويت بندي وظايف و همچنين باعث ميگردد که سازمانها مطمئن شوند که مشتريان ناديده گرفته نمي شوند کمک مي کند. در واقع، CRM اجازه مي دهد تا سازمان  زمان بيشتري را با مشتريان صرف نمايند، که منجر به تخفيف بيشتر و ايجاديک پايگاه مشتري قوي تر ميگردد.

  1. گزارش فعاليت:

نرم افزار CRM  پيشرو  کمک مي کند تا سازمانها به راحتي گزارش هفتگي يا ماهانه خود را براي مديريت آماده کنند. فرايند خودکار و شفاف است و تنها با چند کليک مي توان  در مورد آنچه که فروش در حال حاضر در حال پيشرفت است به مديران اطلاع رساني نمود.

  1. توقف گشت و گذار بي مورد و پراکنده ، شروع هدفمند:

نرم افزار CRM  پيشرو به سازمان در جهت اطلاعات و شناسايي فرصتهاي ارزشمند از طريق معيارهاي انتخاب درست کمک مي کند. اين  موضوع باعث ميگردد که آن سازمان از گشت و گذار در ليست هاي آشفته اي از داده ها رهايي يابد.

  1. در مورد آنچه اتفاق مي افتد به روز بمانيد:

نرم افزار CRM  پيشرو  تقويم مشترک، قالب سند ، ادغام پست الکترونيکي، متحد کردن همه اعضاي تيم و نگه داشتن همه تا به امروز را ارايه ميدهد. به اشتراک گذاري الگوها و فرايندهاي  فروش به سازمانها در ديدن آنچه که بهترين کار را مي کند کمک مي کند. CRM  همچنين  ارتباط بين نيروي فروش و مديريت فروش را افزايش مي دهد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس