بزرگترين چالش هايي كه عموم سازمانها با آن مواجه هستند دو مورد ميباشد:

 1) چگونگي رسيدن به افراد واجد شرايط و پيگيري سرنخ ها

2) چگونگي اولويت بندي فعاليتهاي مربوط به فروش.

 چرا فروشندگان به CRM نياز دارند؟(قسمت اول)

 

CRM ابزاري است كه نه تنها اين مشكلات كليدي را حل مينمايد، در واقع، قادربه رسيدگي به ديگر مسائل با فشار كمتر به سازمان ميباشد. اين موارد در زير به اختصار توضيح داده شده است:

  1. لذت بردن از فضاي ذخيره سازي امن:

نرم افزار CRM  پيشرو كمك مي كند تا سازمانها با خيال راحت و در مركز مخاطبين خود فرصت هاي فروش، فعاليت ها، برنامه هاي برنامه ريزي شده ذخيره در يك مكان و دسترسي بدون وقفه به پايگاه داده از مكان هاي مختلف را داشته باشند و همچنين مطمئن باشند كه اطلاعات خود را از دست نميدهند.

  1. برنامه ريزي و مديريت زمان مانند يك حرفه اي:

 نرم افزار CRM  پيشرو به سازمانها براي بهينه سازي برنامه روزانه خود ، اولويت بندي وظايف و همچنين باعث ميگردد كه سازمانها مطمئن شوند كه مشتريان ناديده گرفته نمي شوند كمك مي كند. در واقع، CRM اجازه مي دهد تا سازمان  زمان بيشتري را با مشتريان صرف نمايند، كه منجر به تخفيف بيشتر و ايجاديك پايگاه مشتري قوي تر ميگردد.

  1. گزارش فعاليت:

نرم افزار CRM  پيشرو  كمك مي كند تا سازمانها به راحتي گزارش هفتگي يا ماهانه خود را براي مديريت آماده كنند. فرايند خودكار و شفاف است و تنها با چند كليك مي توان  در مورد آنچه كه فروش در حال حاضر در حال پيشرفت است به مديران اطلاع رساني نمود.

  1. توقف گشت و گذار بي مورد و پراكنده ، شروع هدفمند:

نرم افزار CRM  پيشرو به سازمان در جهت اطلاعات و شناسايي فرصتهاي ارزشمند از طريق معيارهاي انتخاب درست كمك مي كند. اين  موضوع باعث ميگردد كه آن سازمان از گشت و گذار در ليست هاي آشفته اي از داده ها رهايي يابد.

  1. در مورد آنچه اتفاق مي افتد به روز بمانيد:

نرم افزار CRM  پيشرو  تقويم مشترك، قالب سند ، ادغام پست الكترونيكي، متحد كردن همه اعضاي تيم و نگه داشتن همه تا به امروز را ارايه ميدهد. به اشتراك گذاري الگوها و فرايندهاي  فروش به سازمانها در ديدن آنچه كه بهترين كار را مي كند كمك مي كند. CRM  همچنين  ارتباط بين نيروي فروش و مديريت فروش را افزايش مي دهد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس