CRM ابزاري است که نه تنها مشکلات کليدي را حل مينمايد، در واقع قادربه رسيدگي به ديگر  مسائل با فشار کمتر به سازمان ميباشد.تعدادي از اين موارد به اختصار در مقاله قبلي توضيح داده شد در زير  ادامه اين موارد توضيح داده شده است:

  1. نمايش زمان براي فروش جديد:

با رديابي تمام ارتباطات با مشتريان، نرم افزار CRM  پيشرو کمک مي کند تا سازمانها  بدانند که دقيقا چه زماني نياز است که با مشتريان تماس گرفته شود. به عنوان مثال، براي جايگزيني محصول، تمديد قرارداد و يا براي يک تشويق براي خريد به يک محصول يا خدمت جديد. اين موارد همگي شانس انجام  يک فروش را افزايش مي دهد.

  1. گردش منطقي کار از سمت فروش:

نرم افزار CRM پيشرو   به سادگي گردش چرخه خريد و فروش کمک مي کند، که در نتيجه در بسته شدن معاملات فروش اثر گذاري خود را نمايان و به هر کسي که در اين تيم وجود دارد براي سريعتر رسيدن به اهداف کمک ميکند. از آنجا که پردازش سفارش و آماده سازي نقل قولها وتوافقات در CRM ثبت ميگردد، اين موضوع به تيم فروش درکاهش هزينه هاي توليد و افزايش درآمد فروش کمک زيادي ميکند.

 چرا فروشندگان به CRM نياز دارند؟(قسمت دوم)

  1. بدانيد مشتريان شما واقعا چه مي خواهند:

از آنجا که همه اطلاعات مربوط به مشتري در نرم افزار CRM  پيشرو ذخيره مي شود، کمک مي کند تا سازمان تجزيه و تحليل نيازهاي مشتريان خود را به راحتي صورت دهد، و حتي مشکلات خود را در زمان مناسب پيش بيني نمايد. همه اين موارد باعث  افزايش رضايت مشتري ، تضمين وفاداري و همچنين حاشيه سود بالاتر ميگردد.

  1. کمک به انجام وظايف مديريت:

نرم افزار CRM  پيشرو باعث مشخص شدن وظايف هر فرد در سازمان  و انجام آن از طريق پرسنل سازمان ميگردد. بنابراين مديريت سازمان به جاي پرداختن به اين وظايف تکراي به موارد سودمندتري پرداخته و در نتيجه باعث افزايش سوددهي ميگردد.

  1. ذخيره پول:

حتي اگر نرم افزار CRM پيشرو ارزان نباشد، ولي در واقع به شما کمک  ميکند تاپول خود را ذخيره کنيد! پياده سازي CRM   باعث کاهش خطاها (به عنوان مثال در سفارشات و يا نقل قول ها و توافقات) ميگردد. تلاش و هزينه هاي مربوط به اصلاح اين اشتباهات ممکن است بسيار بالاتر باشد.

 

نتيجه:

اگر خريد و پياده سازي نرم افزار CRM پيشرو به تصويب رسيده و به درستي مورد استفاده قرار گيرد، CRM به افزايش عملکرد تيم فروش سازمانها در 4 حوزه  کمک خواهد کرد که براي آنها بسيار مهم هستند:

جستجوي بهترو مرتب کردن سرنخها؛

پيگيري سيستماتيک فرصت هاي فروش در زمان مناسب؛

اولويت بندي پيگيري فعاليت هاي فروش

افزايش نرخ سريع تر رسيدن به هدف.

با اين حال، پيشرفت هاي که نرم افزار CRM  پيشرو به ارمغان مي آورد بدون تلاش، درک و عزم و اراده از طرف سازمان انجام نخواهد شد.  سازمانها ميبايست درک کنند که افزايش فروش در به روز رساني CRM است.

همچنين، تيم فروش نياز به همگام سازي فعاليت هاي خود داشته که پايه آنها در بهترين شيوه اشتراک گذاري و کار موثر با CRM ميباشد.

بعلاوه، تيم فروش با ثبت تمام فعاليت ها و زير روالهاي مربوط به فروش به احتمال زياد اهداف فروش خود را در آغوش خواهد گرفت.

در نهايت، CRM باعث افزايش تحرک سازمان به عنوان پايگاه داده و تمام فعاليت هاي مربوط به کار خود شده و اين اطلاعات در دستگاه هاي متعدد و از مکان هاي مختلف قابل دسترسي است.

 

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس