در ادامه مقاله قبل که به دو مورد از دلايل استفاده از CRM  اشاره کرده بوديم در اين مقاله نيز دو مورد ديگر را بررسي مينماييم:

  1. پاسخگويي به نيازهاي مشتريان

 

CRM  تنها کاربرد تکنولوژي نيست، اگر چه آن را يک استراتژي به منظور مطالعه بيشتر در باره نيازها و احتياجات مشتريان و پياده سازي روابط قوي با آنها ميشناسند.

CRM  در واقع يک ابزار براي پاسخگويي به مشتري است. CRM  يک ابزار قوي براي کمک به شرکت ها براي تمرکز فعال تر در پاسخگويي به مشتري است. CRM  شامل جمع آوري اطلاعات در مورد مشتريان و کشف راه هاي بهتر براي برآوردن نيازهاي آنها ميباشد.

 دلايل استفاده از CRMقسمت سوم

تمرکز بر روي نيازهاي مشتري و الزامات مرتبط با آن، سازمانها را به ايجاد يک قدم بيشتردر برقراري رابطه با مشتريان هدايت مينمايد. اين نشان مي دهد که شرکت ها مي توانند شرايط و نيازهاي مشتريان خود را درک کنند. CRM باعث ميشودکه شرکت با توجه به برقراري ارتباط  با مشتريان بتواند آنچه را که براي خود ناشناخته بود بشناسد و در اينصورت ميتواند موانع و مشکلات موجود را پيش بيني نموده وبنابراين ممکن است با توجه به  نياز مشتري محصولات و خدمات قبلي به محصولات و خدمات جديد تغيير داده شود. به همين دليل، CRM يک ابزار مهم  است که به شرکت کمک خواهد کرد تا بتواند نيازهاي مشتريان خود را پيدا کند

  1. تقسيم بندي مشتريان

يکي از ويژگي هاي مهم در  CRM تقسيم بندي در مرکز فرايند ها بوده که در آن اشياء و يا آيتم هاي طبقه بندي شده به گروه هايي که ويژگي هاي مشابه دارند تقسيم شده است. اين ويژگي ها، مي تواند خود يک يا چند ويژگي باشد. در CRM، با توجه به شباهت رفتار مشتريان ميتوان اين تقسيم بندي را صورت داد. تکنيک هاي بسياري براي طبقه بندي و تقسيم بندي وجود دارد، اما در اين تحقيق ما فقط مي خواهم به تمرکز بر روي مزاياي تقسيم بندي براي مشتريان بپردازيم. سه گروه عادي از متغيرهاي تقسيم بندي در بازارهاي مصرفي جمعيت شناسي، psychographics و ويژگي هاي رفتاري، مانند وضعيت وفاداري يا مزاياي مورد نياز مي باشد. تقسيم بندي و يا هدف بازاريابي توجه يک شرکت به تعادل محصولات و تلاش هاي بازاريابي معطوف به  توجه به نيازهاي مشتري ميباشد. بنابراين، مشتريان را مي توان به گروه هايي  بر اساس سن، جنس وغيره تقسيم نمود.

 دلايل استفاده از CRMقسمت سوم

اگر چه  CRM قابليت تقسيم مشتريان بر اساس نيازهاي خود را نيز فراهم مي کند. اين موضوع به شرکت  در دسته بندي مشتريان خود با توجه به نياز خود کمک خواهد کرد. در واقع نرم افزار CRM روند تقسيم بندي براي شرکت را تسهيل مي کند.

در مقالات بعدي موارد ديگر را بررسي مينماييم...

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس