صورتهاي مالي

واحد هاي تجاري جهت اتخاذ تصميم هاي مالي مناسب و پرسود براي مجموعه خود نيازمند بازنمايي اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندي شده هستند كه به اين گزارشات صورتهاي مالي گفته ميشود. صورتهاي مالي مهمترين بخش نرم افزارهاي حسابداري ميباشند و تهيه اين گزارشات جزء اساسي ترين وظايف حسابداران در هر دوره مالي ميباشد . صورتهاي مالي عبارتند از:

  • صورت سود و زيان
  • تراز نامه
  • صورت گردش وجوه

 

ترازنامه

ترازنامه گزارش يا صورت مالي است كه در آن ارتباط بين داراييها و بدهي ها و سرمايه به صورتي كه براي صاحبان مجموعه تجاري مفيد باشد گزارش ميشود. ترازنامه در پايان دوره مالي تهيه ميشود و معمولا ترازنامه نشان دهنده اطلاعات جزيي درمورد دارايي ها ، بدهي ها و حقوق صاحبان سرمايه يك مجموعه  ميباشد.

 

دارايي

دارايي شامل چيزهايي است كه يك مجموعه تجاري مالك آنهاست. ارزشمند هستند و قابليت فروش دارند ويا در توليد كالا و خدمات استفاده ميشوند و در نهايت به فروش ميرسند. دارايي ها شامل دو دسته هستند: دارايي هاي مشهود و دارايي هاي نامشهود. دارايي هاي مشهود شامل چيزهايي هستند كه ديده ميشوند، مانند وجوه نقد، زمين ، موجودي كالا و تجهيزات. دارايي هاي نا مشهود ، دارايي هايي هستند كه قابل ديدن نيستند ولي داراي ارزش ميباشند و قابليت تبديل به وجوه نقد را دارند مانند بدهكاران تجاري ، علائم تجاري ، حق الامتيازو..

 

بدهي

بدهي وجوهي است كه يك مجموعه تجاري متعهد به پرداخت آن است. بدهي ميتواند شامل انواع تعهدات باشد مانند وامي كه از بانك براي توليد دريافت ميگردد. يا اجاره استفاده از يك ساختمان ، ليست حقوق پرداختني مربوط به كاركنان و يا تعهد ارائه كالا يا خدمات به مشتريان باشد.

 

سرمايه و حقوق صاحبان سهام

سرمايه شامل وجهي است كه پس از فروش تمام دارايي ها به هريك از سهامداران پرداخت ميگردد.حقوق صاحبان سهام نيز شامل بدهي مجموعه تجاري به هريك از سهامداران ميباشد.

با توجه به توضيحات فوق ، تراز نامه بر اساس اصل زير استوار است كه به آن معادله اصلي حسابداري نيز ميگويند:

دارايي = بدهي + سرمايه

به صورت معمول در ترازنامه دارايي در سمت راست گزارش و بدهي وسرمايه در سمت چپ گزارش قرار ميگيرد . دقيقا همان چيزي كه در نرم افزار پيشرو انجام ميشود.

 ترازنامه ونحوه نمايش ان در نرم افزار پيشرو

در ترازنامه دارايي ها بر اساس قابليت تبديل به وجه نقد چيده ميشوند. كه با اين توضيح به دو قسمت دارايي هاي جاري و دارايي هاي غير جاري تقسيم ميشوند. دارايي هاي جاري شامل دارايي هايي هستند كه شركت انتظار دارد در طي سال مالي يا دوره مالي به نقد تبديل شوند مانند موجودي كالا يا خدمات قابل ارائه. دارايي هاي غير جاري شامل دارايي هايي هستند كه انتظار نميرود به زودي به وجوه نقد تبديل شوند و صاحبان مجموعه تجاري ميدانند كه زمان طولاني تري براي تبديل آنها نياز است و شامل دارايي هاي ثابت ميشوند مانند ماشين آلات و اثاثه اداري و اموال

همچنين در تراز نامه بدهي ها بر اساس تاريخ پرداختشان چيده ميشوند و با اين توضيح به دو دسته جاري و بلند مدت تقسيم ميگردند.بدهي هاي جاري شامل بدهي هايي هستند كه در طي يك سال مالي و يا دوره مالي پرداخت ميگردد.بدهي هاي بلند مدت شامل بدهي هايي هستند كه پرداخت آنها در بيش از يك دوره انجام ميگردد مانند وامهاي بلند مدت.

در تراز نامه در قسمت حقوق صاحبان سهام نيز سرمايه مربوط به سهامداران به علاوه عايدات و سود شركت منهاي زيان مجموعه ميشود.

در تراز نامه بر عكس صورت سود و زيان كه جريان ورود و خروجها را گزارش ميداد فقط تصوير لحظه اي از دارايي ها و بدهي ها و حقوق صاحبان سهام نمايش داده ميشود.

 

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس