اين سوالي است كه اغلب مديران شركت ها از خود مي‌پرسند. بسياري افراد به دليل اينكه به صورت سنتي كار كرده اند به سختي زير بار هزينه هاي مالي و زماني تهيه نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري نمي‌روند. غافل از اينكه تهيه يك نرم افزار خوب و كارآمد مي‌تواند كمك مناسبي در بهبود شرايط كاري و برقراري روابط بهتر با مشتريان باشد.

در هر شرايطي كه باشيد و محصول شما هرچه باشد، براي فروش بهتر و افزايش رضايتمندي مشتريان به تعامل با مشتريان خود نياز داريد. در صحنه رقابت و با وجود شركت‌هاي رقيب، هرچه بهتر با مشتري تعامل داشته باشيد رضايتنمندي بيشتري را جلب كرده و در نتيجه فروش بيشتري خواهيد داشت.

چه زماني به سيستم مديريت ارتباط با مشتري نياز داريد؟

در ادامه برخي علامت‌هاي نياز به نرم افزار CRM كارآمد متذكر مي‌شود:

  1. با رفتن كارشناسان فروش شركت، مشتريان خود را هم از دست مي‌دهيد:

كارشناسان فروش،‌ بخش مهمي از فرآيند فروش شما هستند، اما بايد دقيقا بدانيد كه آن‌ها با هر كدام از مشتريان‌تان چه تعاملي دارند.

با تهيه نرم افزار CRM مي‌توانيد اطمينان حاصل كنيد كه تعاملات صورت گرفته با مشتريان به درستي به صورت سيستمي تكميل مي‌شود و در ذهن يا سررسيد كارشناسان فروش نمي‌ماند. البته صرف تهيه نرم افزار مفيد نبوده و مدير شركت مي‌بايست كاملا پرسنل فروش را ملزم به ثبت اطلاعات و گزارشات نمايد.

  1. اطلاعات مشتريان به روز نيست:

مسلما تغيير مكان و شماره تماس و حتي تغيير فرد مسؤول مربوط به مشتري اجتناب‌ناپذير است. ثبت تمام اين تغييرات به صورت سنتي باعث سردرگمي خواهد شد. وجود يك نرم افزار CRM ميتواند در بهبود ثبت اين اطلاعات كمك نمايد. د اين صورت كليه پرسنل مي‌توانند با توجه به سطح دسترسي هاي تعيين شده، به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند.

  1. به دليل عدم پيگيري صحيح، سرنخ‌هاي فروش از بين مي‌روند:

حتي با بهترين تيم فروش نيز برخي سرنخ‌هاي فروش از بين مي‌روند. با پيگيري صحيح تعاملات بين كارشناسان فروش و مشتريان از بين رفتن سرنخ مشتريان به حداقل ممكن مي‌رسد. با ثبت تيكت و پيگيري صحيح كار در نرم افزار CRM ميتوانيد اين مورد را به حداقل برسانيد.

  1. عدم توانايي در مرور سريع مذاكرات قبلي:

بررسي سوابق ارتباطي قبلي با مشتري بسيار مهم است. اين كار باعث افزايش اعتماد مشتري به شما مي‌گردد. با درج گزارشات خود در نرم افزار CRM در همان زمان مكالمه با مشتري مي‌توانيد به مذاكرات قبلي دسترسي داشته باشيد.

  1. عدم توانايي در شناسايي بهترين مشتريان:

با ارزش گذاري و تفاوت قائل شدن بين مشتريان، به آن ها نشان مي‌دهيد كه اعتماد آن‌ها به شما برايتان ارزشمند است. تهيه نرم افزار باشگاه مشتريان در كنار نرم افزار CRM مي تواند به بهبود اين امر كمك نمايد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس