وقتي سيستم هاي CRM به درستي پياده سازي شوند،  ميتواند نتيجه خوبي داشته باشد. ولي گاهي اوقات پروژه‌هاي CRM به دلايلي به نتيجه نمي‌رسند. در ادامه به 10 مورد از بايد ها  و نبايد هاي يك پروژه CRM اشاره مي‌كنيم:

بايد ها:

  1. از منابع داخلي و برنامه زماني كاركنان كه براي پروژه CRM شما اختصاصي شده باشد بهره بگيريد. (شركت ارائه دهنده نرم افزار CRM هم مي‌تواند اطلاعات لازم را در اختيارتان بگذارد)
  2. كارها را بر اساس يك روش از روش هاي مديريت پروژه CRM پيش ببريد.
  3. با كاركنان در تعامل باشيد. اطمينان حاصل كنيد كه آن‌ها كاملا متوجه مزيت‌هاي اين سيستم هستند . بايد مطمئن گرديد كه اطلاعات وارد سيستم كرده، آن را مي فهمند و تلاش مي‌كنند تا به درستي از آن استفاده نمايند.
  4. به طور مرتب سيستم را مورد بررسي قرار دهيد. با تغييرات شركت، مطمئنا سيستم CRM شما هم بايد تغييراتي – مانند تغيير در روال جاري- داشته باشد. به طور منظم عملكرد آن را از نظر پروژه، كاربر و چشم‌انداز فني مورد بررسي قرار دهيد.
  5. از بين شركت هاي نرم‌افزاري، شركتي را انتخاب كنيد كه طيف كاملي از خدمات را ارائه دهد. طوري كه بيش از يك امكان نرم افزاري CRM باشد و بتواند توانايي‌هاي خود را در پياده سازي سيستم CRM شما به درستي و در كمترين زمان ممكن نشان دهد.

CRM:بايدهاونبايدها

نبايد ها:

  1. نرم افزار CRM را تنها به عنوان يك نرم افزار در نظر نگيريد. حتي براي يك پياده‌سازي كوچك، پروژه CRM يك تغيير استراتژيك شامل كاركنان، روال ها و شيوه انجام كار مي‌باشد
  2. زماني كه هنوز انتظارات خود را از يك نرم افزار CRM نمي‌دانيد نسبت به انتخاب نرم افزار اقدام نكنيد.
  3. فراموش نكنيد كه جهت انعكاس تغييرات، بايد مستندات، روال و شيوه كاري خود را به روز رساني نماييد. بعد از انجام اين كار نسبت به بروزرساني و يا تغيير سيستم CRM خود اقدام نماييد.
  4. انتظار نداشته باشيد كه در زمان كوتاهي پس از استقرار نرم افزار، هزينه اي كه براي نرم افزار CRM پرداخت كرديد جبران شود. ياد بگيريد كه اين يك امر تدريجي است.
  5. برقراري ارتباط را متوقف نكنيد. مسلما بيشترين دليل شكست يك پروژه CRM، ارتباط ضعيف است.

CRM:بايدهاونبايدها

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس