وفاداري يا رضايت مشتري 

توسعه و رقابت  در محيط كسب و كار, شركت ها را به تجزيه و تحليل و تجديد نظر در هر عمليات و فعاليتشان در به دست آوردن مزيت رقابت  با ساير شركتها مجبور كرده است. دو روش معمول براي رقابت در بازار شرايط  قيمت و كيفيت محصول  است. با اين حال، مطالعات نشان مي دهد، اين دو بازه  بسيارآسان توسط ساير رقبا قابل تقليد مي باشد  و در نتيجه اين مورد باعث مي شودكه تسلط خود را از مزيت  ايجاد  يك بازار رقابتي پايداراز دست بدهيم. به جاي آن مي توان بر روي آنهايي كه مشتريان خودمان هستند تمركز بيشتري كرد و به سازوكاري براي ايجاد وفاداري در ميانشان نسبت به  شركت اهميت بدهيم. با ايجاد يك رابطه بين سازمان و مشتري، شركت در حال ايجاد چيزي منحصر به فرد و ويژه است، به نحوي كه ساير رقبا به سختي بتوانند از آن تقليد كنند. وفاداري مشتريان زماني آشكار مي شود كه انتخاب و اقدامات توسط مشتريان صورت گرفته باشد. بسياري به اشتباه تصور مي كنند كه رضايت بالا با وفاداري بالا يكي است، اما اين لزوما درست نيست. گريفين  چنين استدلال مي كند كه توسط اعمال مشتري مي توان وفاداري آن را سنجيد؛ مشتريان مي تواند بسيار راضي باشند ولي همچنان وفادار به مجموعه تان نباشند.  به عنوان يك شركت مي خواهيم مشتريان خود براي انجام كاري ترغيب كنيم. اين مي تواند ثبت نام براي عضويت در خبرنامه، وب سايت و يا خريد باشد. هنگامي كه مشتريان يكي از اين موارد را انجام دادند، او را به ادامه اين رفتار ترغيب كرده و در ادامه بايد تلاش كنند كه  مشتري دريك رفتار سودآور ديگري درگيرشود. مشتريان وفادار از طريق تكرار خريد خود، فروش را افزايش داده و آينده اين شركت ها را مي سازند، اين موضوع  را نيز بايد به خاطر داشت كه هزينه به دست آوردن مشتريان جديد بيش از هزينه حفظ مشتريان كه قديمي مي‌باشد. بنابراين، اگر شركت ها مي توانند درجه بالايي از وفاداري مشتري را ايجاد كند سودآوري افزايش خواهد يافت. با استفاده از اين دانش مشترك، شركت ها بايد بر فعاليت خود در راستاي هدفي كه دارند به منظور افزايش وفاداري مشتري اقدام كنند. براي مثال راه اندازي باشگاه مشتري و يا ارائه فعاليت هاي شركت مربوط به مشتريان، علاقه مندي انها را افزايش دهند از زمان معرفي نرم افزارباشگاه هاي مشتري تعداد آنها به سرعت افزايش يافته است. كه آن را به نقطه اي رسانده كه هر شركت يك نوع از برنامه هاي وفاداري خاص به مشتريان خود ارائه مي دهد. اين يك وجه تمايز براي يك شركت است، اما بيشتر به عنوان يك ويژگي استاندارد كه انتظارات  مشتريان آنها را براورده كند مي باشد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس