برنامه هاي وفاداري و استراتژي هاي بازاريابي توسط تجار براي تشويق مشتريان به ادامه خريد و يا استفاده از خدمات كسب و كار طراحي شده اند  .

 اين برنامه ها پوشش بسياري از انواع كسب كه هر يك با ويژگي هاي مختلف و پاداش متفاوت را شامل مي شود

در بازاريابي به طور كلي و در خرده فروشي به طور خاص، يك كارت وفاداري، كارت پاداش و يا كارت بصري شبيه به يك كارت اعتباري، كارت بدهي، و يا كارت هاي ديجيتال است كه براي شناسايي دارنده كارت به عنوان يك عضو در يك برنامه وفاداري است.

 كارت هاي وفاداري (فيزيكي و ديجيتال) مربوط به مدل كسب و كار ساخته مي شود

در انگلستان به نام  "كارت وفاداري"، در كانادا "كارت پاداش" و يا "كارت نقاط"، در ايالات متحده  "كارت تخفيف"، يا "كارت باشگاه" و در استراليا يك" كارت مشتري " ناميده مي شود

كارت هاي وفاداري معمولا يك باركد يا تراشه است كه مي تواند به راحتي اسكن شود و براي سهولت نيز با اشكال متفاوت مانند جا كليدي كوچك طراحي شده است 

خريداران با داشتن اين كارت در هنگام خريد و يا استفاده از خدمات اين حق را پيدا مي كنند كه تخفيف  بگيرند  يا براي  خريد هاي بعدي خود امتيازي كسب كنند

شركتها يا سازمانها ميتوانند از اطلاعات مشتريان خود به عنوان بخشي از تحقيقات بازاريابي استفاده كنند به عنوان مثال، نام تجاري مورد علاقه مشتري ازنوشيدني  يا اينكه آيا او يك گياه خوار است.

 بايد براي اين موضوع از مشتري در هنگام  ثب نام  اطلاعات كافي را دريافت كرده باشيم

از  كارت وفاداري نيز ممكن است براي تسريع در  تاييد دريافت چك و يا آماده سازي نسخه پزشكي، و يا براي ديگر امتيازات عضويت (به عنوان مثال، دسترسي به يك سالن باشگاه در فرودگاه ها )  مورد استفاده قرار گيرد

 

در واقع مي توان برنامه هاي وفاداري به عنوان شكلي از پول مجازي متمركزيا جريان نقدي براي  مشترك به عنوان پاداش باشد

 كارت وفاداري

در ايالات متحده، چند سوپر ماركت زنجيره اي و بازار ماهي، و سه داروخانه بزرگ، تقريبا تمامي هتل هاي بزرگ و شركت هاي هواپيمايي از نرم افزارباشگاه مشتريان به عنوان راهي براي افزايش در آمد و  جذب و نگهداري مشتريان جديد و قديم خود استفاده مي كنند

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس