اهميت ايجاد باشگاه مشتريان        مقدمه :

در تعريف باشگاه مشتريان ايجاد يك رابطه بين مشتري و سازمان آمده است كه اهميت زيادي در دهه گذشته پيدا كرده است. شركت ها متوجه شده اند كه با حفظ مشتريان وفادار از طريق تكرارخريد نه تنها فروش افزايش پيدا مي كند بلكه كاهش چشمگيري در هزينه پيدا كردن مشتريان جديد اتفاق مي افتد.

يكي از اين ابزارهاي استفاده شده توسط شركت ها براي حفظ مشتريان وفادار برنامه هاي وفاداري باشگاه مشتريان است. به عنوان ديگر فعاليت هاي وفاداري باشگاه مشتريان .هدف اصلي ايجادروابط بلند مدت با مشتريان است

هدف :

در طي سال هاي اخير تعداد باشگاه هاي مشتريان به  طور چشمگيري افزايش يافته  است و چيزي است كه به عنوان يك ايده  منحصر به فرد و يك رويكرد "جديد" براي به دست آوردن مشتري ديده مي شد وفاداري است كه امروزه  در همه جا  و صنعتي پيدا شده است.

با اين تصور كه مشتري باشگاه بيشتر از يك ويژگي استاندارد از چيزي منحصر به فرد كه مربوط به اوست بهره مند مي شود. به عنوان نمونه يك  ابزار مفيد در ايجاد وفاداري مشتري باشگاه مشتريان استاديوم، كارت استاديوم مي تواند باشد.

روش:

با انجام يك نظرسنجي كمي نقطه كانوني ميان مشتريان ورزشگاه با مصاحبه با مدير باشگاه مي تواند عمق و چشم انداز و ميزان وفاداري مشتريان به ما بدهد.

نتيجه گيري:

براي پاسخ به هدف ما از نظر سنجي و مصاحبه  مي توانيم نتيجه بگيريم كه شواهدي روشن از يك ارتباط قوي تر با اعضاي با كارت ورزشگاه نسبت به غير عضو وجود دارد.

با تحقيقات محدود كه انجام شده ما مي توانيم در مورد اينكه باشگاه مشتري در واقع توليد وفاداري مشتري در ميان اعضا مي كند نتيجه گيري كنيم. ما مي توانيم ببينيم  كه مشترياني كه دارندگان كارت ورزشگاه هستند  وفادار تر هستند، اما  علت واقعي وفاداري مشتريان  ورزشگاه عضويت در باشگاه مشتريان و داشتن كارت وفاداريست يا اينكه مشتريان وفادار عضو اين باشگاه ميشوند؟

 

 

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس