باشگاه مشتريان يك ابزار قدرتمند

بهترين برنامه هاي وفاداري در تلاش براي به دست آوردن "به اشتراك گذاري با مشتري" است. با ارائه مشوق هاي منحصر به فرد، شما آنها را تشويق ميكنيد به طوري كه آنها به بازديد از كسب و كارشما و خريد بيشتر ترغيب ميگردند. آنها را به بازديد و استفاده از محصولات و خدمات خود، به جاي رقبا تشويق كنيد.

برنامه وفاداري با ايجاد يك محيط تعاملي به شما براي ايجاد ارتباط با مشتريان خود اجازه مي دهد. اين يك اتفاق نيست. اين يك فرايند براي تغيير رفتار مشتري است. تغيير آن به طوري كه آنها را به خريد محصولات و يا استفاده از خدمات خود ترغيب نماييد.

بهترين مشتريان را مي توان به راحتي با اين برنامه شناخت. به آنها توجه ويژه اي داده مي شود . وبنابراين ازآنها توجه ويژه اي دريافت خواهيد كرد! وبنابراين به سمت قانون 20 / 80 خواهيد رفت ، كه در آن 80 درصد از درآمد كسب و كار را از 20? از مشتريان خود دريافت خواهيد نمود.

اعضاي باشگاه وفاداري مي­بايست ارزش عضويت خود را بدانند. آنها در اين شركت خود را ميزبان،  ومحصولات و خدمات را براي خود دانسته و حتي بقيه مردم را ترغيب به استفاده از اين محصولات و يا خدمات خواهند نمود. آنها حس خاص "تعلق" به چيزي را احساس مي كند. اين نوع  ارتباطات "بهترين" خوانده مي شود.

 

 

مراحل ايجاد يك باشگاه مشتري

چند مرحله در ايجاد يك باشگاه مشتري موثر وجود دارد. اول، قرار دادن يك تيم پروژه ميان رشته اي است كه به طور كامل در حال توسعه يك برنامه قدرتمند مي­باشد. ايجاد يك باشگاه مشتري بايد كل سازمان را شامل شده و با داشتن اعضاي تيم از بخش هاي مختلف شما، از اتخاذ يك رويكرد يك طرفه اجتناب كنند. علاوه بر اين، قبل از شروع هر كار بر روي يك باشگاه مشتري، پاسخ به يك سوال صادقانه: "آيا محصولات ما (يا خدمات) واقعا ارزش آن را دارد؟" اگرارزش محصولات خود را پايين ديده و يا اين محصولات از رده خارج است، هر گونه سرمايه گذاري در يك باشگاه مشتري اتلاف وقت و پول خواهد بود.

اهداف باشگاه

در ابتدا، اهداف براي باشگاه بايد به وضوح تعريف شود. تنها در اين صورت است كه شما قادر به ارزيابي موفقيت اين باشگاه خواهيد بود. البته هدف اصلي يك باشگاه مشتري افزايش درآمد سود و سهم بازار است. از ديگر اهداف مهم شامل حفظ مشتري، جلب مشتري جديد، راه اندازي يك بانك اطلاعاتي قوي با مشتري، حمايت از بخش هاي ديگر با اطلاعات و يا دسترسي به اطلاعات، و ايجاد فرصت هاي ارتباطي بين سازمان و مشتريان آن است. در اين ميان اهداف فرعي ديگري نيزاضافه مي شوند، مانند بهبود روابط عمومي و پشتيباني از مشتري، افزايش مصرف و دستيابي به بازديدكننده بيشتر از محصول و يا خدمات خود.

اين مهم است كه آگاه باشيد كه ميتوانيد با استفاده از باشگاه مشتري نتايج سريعي را ايجاد كنيد. همچنين، از اين سيستم بايد به عنوان يك ابزار بازاريابي قدرتمند براي ايجاد روابط بلند مدت استفاده گردد.

گروه هاي هدف

براي تعيين گروه هدف اصلي براي نرم افزار باشگاه مشتريان خود، بايد مهم ترين مشتريان خود را - كساني كه بخش عمده اي از كسب و كار شما را تشكيل مي دهند، به عنوان تامين امنيت اين روابط در نظر گرفت كه اين موضوع براي موفقيت آينده شما بسيار حياتي است. مشتريان كوچكتر و مشتريان بالقوه نيز از باشگاه مستثني نيست، اما تمركز اصلي بايد بر روي توسعه يك برنامه باشد كه متناسب با نيازهاي مشتريان بالا باشد. مشتريان ديگر هم از چنين برنامه اي بهره مند خواهند شد، اما شما بايد آنها را با مفاهيمي كه نيازهاي خاص خود را دارند در نظر بگيرند.

تصميم در مورد تعريف گروه هاي هدف خود به طور كلي تا حد زيادي بستگي به اهداف اين باشگاه دارد. اگر هدف شما ايجاد يك پايگاه داده كامل از مشتريان خود ميباشد، پس يك تعريف گسترده اي از گروه هاي هدف لازم است. اگر هدف اين است كه براي تضمين كسب و كار از مشتريان كليدي فعلي استفاده شود، پس تمركز مناسب تر است. عامل ديگر در نظر گرفتن چگونگي نگاه  شما به مشتريان بالقوه و يا مشتريان رقيب است. گاهي اوقات يك باشگاه مي تواند موجي از مشتريان جديد براي اين شركت ايجاد كند، اما اين موضوع بستگي به ارزش كار .و جذابيت ايجاد شده دارد.

تقسيم بندي بيشتر (به عنوان مثال تمركز بر روي مشتريان عمده در صنايع خاص) زماني احساس ميشود كه گروه هاي هدف به اندازه كافي وهمگن به يك برنامه نزديك شوند. باشگاه و ضوابط آن بسيار انعطاف پذير است و مي تواند چندين گروه هدف را پوشش يدهد، بنابراين ممكن است در تماس با مشتريان باقي بماند و ياعادات  مشتري خود را تغيير دهد و آنها را از گروه هدف به گروه  و يا بخشي ديگر حركت دهد.

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس