نوع خدمات رساني به مشتري در زمان گارانتي براي هر مجموعه مهم است. هدف از خدمت­ رساني به مشتري در جهت جلب رضايت مشتري خواهد بود. مولفه هاي زيادي ميتوانند كمك كنند تا اين هدف محقق شود؛ يكي از اين مولفه ها قابل اعتماد بودن مي باشد كه يكي از ابعادي است كه مشتري براي قضاوت در مورد كيفيت خدمات لحاظ ميكند. با استفاده از نرم افزار گارانتي (خدمات پس از فروش) رسيدن به اين هدف را آسانتر خواهد كرد.

 

 

قابل اعتماد بودن به توانايي در انجام تعهدات خدمات به صورت قابل اتكاء و صحيح بودن مربوط ميشود، بدون اشتباه و در هر زمان دلالت ميكند. اين امر در خدمات پس از فروش شركت نرم افزاري به سامان پيشرو بصورت قابل ملاحضه اي صورت ميپذيرد، بدين شكل كه جهت رفع موارد و مسائل نرم افزار ؛ پس از اعلام موارد از سوي مشتريان با يكي از روشهاي ارائه شده (ثبت تيكتي, ايميل ,تلگرام,تلفني) موارد در سيستم به سامان پيشرو بصورت تيكت جهت پيگيري ارجاع ميگردد كه جهت سهولت پيگيري مشتريان و اطمينان خاطر از پيگيري موارد خود به ازاي اعلام هر مورد يك كد پروژه جهت پيگيري براي مشتريان ارسال ميگردد، و مشتريان ميوانند با پيگيري خود از مراحل مختلف تيكت خود مطلع شوند و در جريان پيگيري قرار گيرند.

مولفه هاي قابل اعتماد بودن عبارت است از :

  • انجام خدمات تا زمان معين

بصورت نمونه : تيكت هاي باز مشتريان جهت پيگيري تا مدت زمان معيني قابل پيگيري ميباشد و در صورت عدم پيگيري از سوي مشتريان و پرسنل مجوعه مورد نظر از طريق ارسال نامه به اطلاع مديريت آن مجموعه ميرسد.

  • بروز علاقه ي خالصانه براي حل مشكلات مشتريان

در اين راستا شركت به سامان پيشرو پيگيري دوره اي براي بررسي موارد مشريان در نظر گرفته است و كارشناسان واحد خدمات پس از فروش شركت پيشرو در دوره زماني مختلف با مشتريان قرارداد دار خود تماس گرفته و در جهت رفع موارد احتمالي نرم افزار مشتريان را ياري مي نمايند.

  • انجام اصلاحات در خدمات در اولين فرصت

جهت پيگيري موارد اعلام شده كارشناسان واحد پشتيباني شركت به سامان پيشرو طي تماس تلفني راهنمايي هاي لازم به مشتريان ارائه ميشود، كه در صورت لزوم با ارتباط از راه دور و از طريق برنامه تيم ويور جهت رفع موارد اقدامات لازم صورت ميپذيرد.

  • ارائه ي خدمات در زمان مشخص شده

خدمات به مشتريان در شركت پيشرو در طول هفته  و در زمان اداري شركت بصورت تلفني ، ارتباط از راه دور ، حضوري و... صورت ميپذيرد.

  • بايگاني صحيح و ارائه ي گزارش هاي بدون غلط

با استفاده از نرم افزار هاي شركت به پيشرو كه امكان دسته بندي موارد و پيگيري ها بصورت گزارشگيري از گزارشهاي مختلف وجود دارد ، كه ميتوان از اين امكان جهت جلب رضايت مشتريان و بهبود فرايند و روند سيستم گامي بلند برداشت.

در سيستم پيشرو موارد ارائه شده هر مشتري بصورت جداگانه در نرم افزار بايگاني ميشود. كه امكان گزارشگيري مختلف جهت بررسي و يا ارائه به مديريت مجموعه در هر زمان وجود دارد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس