در سالهاي اخير خدمات و گارانتي نقش مهمي در بازار امروز ايفا ميكند. بازاري پر از رقابت كه با ارائه كالا و خدماتي مناسب ميتواند سردمدار آن شود.

ارزش خدمات پس از فروش از نظر مشتري در فرمول ذيل بيان ميشود :

 

نتايج ارائه شده براي مشتري:

تقاضا و خريد خدمات بايد به ارضاي يك نياز منتج شود. بطور مثال اگر چه ممكن است كه محيط يك رستوران دلپذير باشد و يا اينكه كاركنان رستوران مرتب و و منظم باشد ، اما با تمام اين موارد بايد غذاي لذيذ سرو شود و يا يك شركت فروش لوازم برقي منزل بعد از فروش كالا خدمات پس از فروش مناسبي داشته باشد كه از برخورد پرسنل گرفته تا تعمير و سرويس مناسب كالا بايد رضايت مشتري را جلب كند.

 

كيفيت فرآيند:

روشي كه خدمات ارائه ميشود به اندازه نتايجي كه آن خدمات براي مشتري به بار مي آورد مهم است. به عنوان مثال خريد يك كالا از طريق شبكه ي اينترنت را در مقابل خريد از فروشگاه هاي محلي و يا مراكز خريد مقايسه كنيد. از آنجايي كه مشتري در فرآيند ارائه ي خدمات مشاركت دارد، پس بايد بهبود كيفيت فرآيند نيز براي مشتري راضي كننده باشد.

 

قيمت پرداختي از سوي مشريان :

تلاش درجهت بهبود مداوم خدمات پس از فروش كه موجب بهبودكيفيت و هزينه ي پايين مي­شود، بايد متناسب با قيمت پرداختي از سوي مشتريان باشد. هيچ نبايد تصور كنيم بين كيفيت و قيمت يك ارتباط مستقيم وجود دارد. البته رسيدن به كيفيت بهتر در خدمات بايد با هزينه ي پايين تر همراه باشد، زيرا كه ادراك بيشتر مشتريان براساس انتظارات آنها از كيفيت همراه با قيمت آن است. از آنجايي كه در ارائه ي خدمات سلف سرويس مشتريان خود به خدمات ارزش اضافه مي­كنند، پس در ارائه ي اين خدمات هزينه ي كمتري لحاظ ميشود و ارائه ي خدمات آسان تر صورت مي­گيرد.

هزينه هاي كسب خدمات : اغلب شركتهاي خدماتي اين اشتباه را مرتكب مي­شوند كه فكر مي­كنند مشتريان وقتي كه هزينه دستيابي به خدمات مشابه يكسان است ، برحسب قيمت تصميم گيري مي­كنند. سهولت دستيابي به خدمات براي مشتريان ارزش زيادي دارد.

 

 

 

ابعاد ارزش

از ديد مشتري ابعاد ارزش شرح ذيل است:

 

 

 

 

 

ميتوان گفت ارايه خدمات به مشريان مستلزم مديريتي قوي تيمي متخصص به همراه نرم افزاري قوي ميتواند بهترين خدمات را به مشتري ارائه دهد كه نتيجه آن رضايت مشتري ميباشد.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس