هر نرم‌افزار حسابداري با توجه به نوع خاصي از حسابداري طراحي شده است. بنابراين براي تهيه نرم‌افزار حسابداري مناسب كه به خوبي پاسخگوي نيازهاي سازمان باشد بهتر است تفاوت بين انواع شاخه‌هاي حسابداري را بدانيد.

در اين مقاله مهم ترين شاخه هاي حسابداري را بررسي ميكنيم.

در حسابداري عمومي (مالي يا همان حسابداري بازرگاني )، چگونگي ثبت رويدادهاي مالي در دفاتر حسابداري، تهيه صورت هاي مالي و تجزيه و تحليل آنها بررسي مي‌شود. اصول و مباني حسابداري عمومي در شركت‌ّهاي خدماتي، تجاري و بازرگاني كارايي دارد. همچنين اساس ساير رشته هاي مختلف حسابداري محسوب مي گردد.

نرم‌افزار حسابداري مناسب با حسابداري عمومي مي‌بايست حداقل امكانات يك نر‌م‌افزار حسابداري را داشته باشد. اين امكانات شامل امكان تعريف كدينگ منطبق با استانداردهاي دارايي و حداقل سطوح كدينگ شامل گروه حساب، حساب كل، حساب معين و تفصيلي مي‌باشد.

در گزارش‌گيري نيز يك نرم افزار حسابداري بازرگاني بايد بتواند گزارش‌هاي دفتر روزنامه، دفتر كل، دفتر معين و تراز آزمايشي را در اختيار حسابدار قرار دهد.

لازم به ذكر است وجود نرم افزارهاي انبارداري و خريد و فروش  و همچنين نرم افزار حقوق و دستمزد در كنار نرم افزار حسابداري مي‌تواند باعث بهبود مديريت مالي سازمان گردد.

 

 

  • رشته حسابداري صنعتي

رشته حسابداري صنعتي(حسابداري قيمت تمام شده، حسابداري هزينه) در موسسات و كارخانجات توليدي كاربرد دارد. در اين رشته، روش‌هاي محاسبه قيمت تمام شده محصول، روش توليد محصول، وجود محصولات فرعي،ضايعات و ... مورد بحث قرار مي‌گيرند. در اصل بررسي  هزينه هاي توليد، و يا عوامل توليد ( مواد، دستمزد و سربار ساخت) بررسي مي‌گردد.

بنابراين نرم‌افزار مناسب در اين بخش مي‌بايست علاوه بر مشخصات لازم مربوط به حسابداري عمومي، امكان تعريف مراكز هزينه را نيز داشته باشد. همچنين يهتر است بيش از يك سطح حساب تفصيلي در نرم افزار ديده شده باشد.

توجه داشته باشيد وجود نرم افزار حقوق و دستمزد و همچنين نرم‌افزار انبار توليد كه بتواند مقوله توليد را پشتيباني كند احساس مي شود.

لازم به ذكر است شركت به سامان پيشرو رايانه مفتخر است كه سال ها در ارائه نرم افزارها و خدمات پشتيباني حسابداري و بازرگاني در خدمت هموطنان عزيز چه در پايتخت كشور عزيزمان و چه در ساير شهر ها خدمت گزار آنان بوده است.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس