در مقاله قبل در ارتباط با اهميت نرم افزار CRM در تشكيل كمپين هاي بازاريابي صحبت شد به مواردي اشاره شد. چهار راه كليدي و پر اهميت براي آن تعريف كرديم كه يكي از آنها را توضيح داديم در اين مقاله با راه هاي ديگر آشنا خواهيد شد:

2.تقسيم بندي

در روابط با مشتري بالقوه بازاريابي بهتر عمل خواهد كرد كه با پيش بيني برخورد مشتري اين امر را پيش نبرند و به جاي آن در مقابل برخورد مشتري بهتري واكنش را نشان دهند تا مشتري بالقوه به سمت مشتري بالفعل سوق داده شود.

با گسترش تكنولوژي و مشخص كردن هر چه بيشتر اطلاعات مشتريان انتخاب آنها از بين هزاران مشتري بالقوه آسان تر خواهد بود، دسته بندي مشتريان باعث سهولت خواهد شد. نياز به چنين اطلاعاتي به عنوان مثال فعاليت هاي اخير، زمينه فعاليت، نوع خدمات، ناحيه، رتبه مشتري، ايميل، تاريخ ثبت، نحوه آشنايي و اطلاعات حقيق و حقوقي و فعاليت هاي رسانه اي حتي اجتماعي است.

در امر بخش بندي پايه مشترك خود را نه تنها باعث رشد درآمد، بلكه همه معيارهاي بازاريابي را بهبود خواهد بخشيد.

3.محتواي شخصي

نرم افزار CRM پيشرو اين امكان را به شما مي دهد شما كه اطلاعات مشتريان را با نام عامل خود بازارياب تعريف كنيد. همچنين، مي توانيد شركتي از مشتريان آنها را معرفي كردند به اطلاعات آنها اضافه كنيد كهدر روند كاري نقش مهمي ايفا خواهد كرد.داشتن اطلاعات مشتري با اين جزئيات، باعث ميشود شما ايده اي را عملي كنيد و حتي شكل دادن به كل ارتباطات مناسب با مشتري خاص.

به اين ترتيب، نرم افزارهاي CRM، كارشناسان بازاريابي را قادر به تمركز بيشتر بر روي مشتري خواهد كرد، نه كالا.

4.بازيافت طرح اوليه

اگر توانستيم راهي براي رسيدن به هدفمان پيدا كرديم بهتر نيست آن را براي استفاده دوباره و دوباره بازنگري كنيم و ارتقاء دهيم؟

با نرم افزار CRM، شما مي توانيد تجزيه و تحليل كنيد كه آيا چند درصد به هدف تحقق يافته است؟!! شما با پيگيري و گزارشگيري از كارهاي انجام شده در نرم افزار براي مشتري ميتوانيد به اين نتايج برسيد.

زماني كه شما از عملكرد بازاريابان و تيم فروش آمار و نتايجي را به دست بياوريد در حقيقت به اين امر واقف خواهيد شد كه ثمره يك ايده چه خواهد بود.

 

 

نتيجه

با نرم افزار CRM، شما مي توانيد چشم اندازي نزديك به هدفتان داشته باشيد و مشتريان خود را به سطح بالاتري ارتقا دهيد. پيش بيني و بررسي نياز هاي مشتري ميتواند شما را در اين راه كمك كند و وادار به يك گفتگوي دو طرفه بين بازاريابان و مشتريان خواهد كرد.

با استفاده از نرم افزار CRM پيشرو نه تنها قادر به تهيه يك بانك اطلاعات قوي از مشتريان خود خواهيد بود بلكه مديريتي كامل و جامع بر روي آنها خواهيد داشت و تمركزي براي رسيدند به اهداف خود. با بينش معني دار و تعيين گروه هاي هدف مناسب براي رسيدن به اهداف بازاريابي مجموعه براي پيشرفت و مكانيزه كردن و كمك گرفتن از نرم افزار CRM به اين مهم دست پيدا خواهيد كرد.





محصولات مرتبط :



مقالات مرتبط :

درخواست تماس