برنامه وفاداري يك برنامه پاداش ارائه شده توسط يك شركت به مشترياني كه اغلب به صورت مداوم از شما خريد مي كنند و يا ترغيب مشتريان ديگر براي خريد از شما. يك برنامه وفاداري مي تواند يك خدمات رايگان، پاداش، كوپن ها يا حتي محصولات آزاد را پيشبيني كند.

طبق گزارش سرشماري در سال 2015، خانوارهاي آمريكايي در برنامه هاي وفاداري به طور متوسط 29 عضو دارند، اما تنها 12 نفر از آنها فعال هستند. شركت ها پول و وقت خود را از دست مي دهند و مشتريان از كسب و كارهايي كه به آنها وفادار هستند ارزش بيشتري نمي برند.

اين سوال كه چگونه مي توان ارزش هاي كافي در برنامه هاي خود اضافه كرد تا مشتريان خود را بازگرداند براي مجموعه هايي مطرح ميشود كه با توجه به رقابت در بازار و اشباع شدن آن مطلع و در جستجوي راهي براي جذب مشتريان قبلي خود هستند.

وقت آن رسيده است تا بخش فروش به دنبال سيستم هاي پاداش پيچيده و ارزش واقعي براي مشتريان با استفاده از برنامه وفاداري خود باشند. در اينجا چند ايده براي برنامه هاي وفاداري مشتري وجود دارد كه ممكن است به كسب و كار كمك كند.

  1. از يك سيستم ساده استفاده كنيد

اين رايج ترين روش برنامه هاي وفاداري است. مشتريان مكرر امتياز مي گيرند كه به نوعي پاداش مي پردازند. اين كه آيا اين يك تخفيف، يك هديه بي نظير، و يا خدمات مشتركين خاص است، مشتريان به سمت مقدار مشخصي از امتيازات براي جبران پاداش خود كار مي كنند

با اين وجود، شركت هاي بسياري از اين روش ها، ارتباط بين نقاط و پاداش ملموس را پيچيده و گيج كننده مي دانند.

"چهارده امتياز برابر با 10 هزار تومان است و 20 هزار تومن خريد بعدي شما در ماه فروردين شامل 50?  تخفيف ميباشد"

... اين پاداش نيست، اين سردرد است.

اگرچه يك سيستم امتياز، شايد شايع ترين شكل از برنامه هاي وفاداري است، لزوما براي هر نوع كسب و كار قابل استفاده نيست. براي كسب و كارهايي كه مكررا خريد كوتاه مدت را تشويق مي كنند، اين بهترين كار است.

يك رستوران زنجيره آمريكايي شناخته شده نمونه اي از يك شركت است كه برنامه وفاداري مبتني بر امتياز را به خوبي اعمال مي كند. مشتريان با هر خريد كارت خريد آن رستوران را دريافت مي كنند و كارت صرف مقدار پول مي شود. هر 50 دلار يك مشتري رايگان. مهم نيست كه اين آيتم با يك ساندويچ بزرگ يا يك اسموتي كوچك باشد: هنگامي كه مشتري 50 دلار كارت خود را ثبت كند، رايگان مخايبه خواهد شد.

 

 

        2. سيستم چند سطحي

از يك سيستم چند سطحي استفاده كنيد تا وفاداري در مشتري متحمل شويد و به خريد بيشتر تشويق شود.

پيدا كردن تعادل بين پاداش هاي قابل دستيابي و مطلوب براي اكثر شركت هاي طراحي برنامه هاي وفاداري چالشي است. يكي از راه هاي مبارزه با اين، پياده سازي يك سيستم مرتبه اي است كه بر پايه وفاداري اوليه و تشويق خريد بيشتر است.

بزرگترين تفاوت بين سيستم امتياز و سيستم چندسطحي اين است كه مشتريان از برنامه وفاداري كوتاه مدت نسبت به ارزش دراز مدت از برنامه وفاداري به ارمغان مي آورند. شما ممكن است برنامه هاي گوناگون را براي تعهد بالا، كسب و كارهاي بالاتر قيمت گذاري مانند خطوط هوايي، كسب و كار مشتري محور و يا شركت هاي بيمه بهتر كار كنيد.

براي بررسي بهتر در آژانسهاي هوايي ميتوانند مشتريان باشگاه خود را در سطح هاي مختلف تعريف كنند و به آنها امتياز دهند به اين صورت كه اعضاي باشگاه را در ابتدا رده قرمز (red Club) قرار مي دهد و سپس سطح هاي آنرا به ترتيب به سطح نقره اي باشگاه(Club Silver) و سپس به سطح طلايي از باشگاه مشتريان(Club Gold) ارتقا ميدهند.

  • اعضاي قرمز باشگاه تخفيف 5% روي بليطهاي هوايي و پروازهايي در زمان پرواز، دريافت تخفيف در اتومبيل اجاره اي از فرودگاه، پاركينگ فرودگاه، هتل ها.
  • اعضاي نقره اي باشگاه 50% امتياز بيشتري نسبت به سطح قرمز را در پروازها به دست مي آورند و خريد بليط و تخفيفات بيشتر بر روي بليط هاي و هتل ها را دارند.
  • اعضاي طلايي باشگاه مي توانند به علاوه امكانات اعضاي قرمز و نقره اي استفاده كنند، سوار شدن به اولويت، و دسترسي به باشگاه هاي منحصر به فرد كه در آن آنها مي توانند يك نوشيدني يا ماساژ قبل از پرواز خود بگيرند.

پيچيده به نظر مي رسيد. آنها مجموعه اي از مزاياي جامع ايجاد ميكنند به طوري كه مشتريان به راحتي مي توانيد مزاياي اضافي آنها را دريافت خواهيد كرد كه آنها از سطح قرمز به نقره و به طلا برسند. نكته اينجاست كه مزايا را در مراحل اوليه ارائه مي دهند تا مشتري را به عقب وفادار بماند. هنگامي كه مشتريان در جريان باشگاه و امكانات آن قرار ميگيرد متوجه خواهند شد كه وضعيت "طلايي" غيرقابل دسترسي است و مزاياي بسيار خوبي را ارائه مي دهد.

در مقاله هاي بعدي به ادامه ايده هايي براي باشگاه مشتريان شما جهت رونق كسب و كارتان مي پردازيم.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس