انبارگرداني(Warehouse handling)  در لغت به معني صورت‌برداري از كالاي موجود در انبار و ارزيابي موجودي آن مي‌باشد. براساس استاندارد هاي حسابداري، در انبار شركتهاي صنعتي، توليدي و بازرگاني مي‌بايست به طور ميانگين ساليانه يك بار اين عمل صورت گيرد تا از وجود كيفي و كمي و در حقيقت كنترل كالاها اطمينان حاصل نمايند. شايان ذكر است با توجه به نوع كالاي موجود در انبار، ابعاد و اهميت كالا زمان اين امر ميتواند كمتر شود.

با توجه به استاندارد دستورالعمل انبارگرداني، در بخش انبارگرداني از نرم‌افزار خريد و فروش و انبار به سامان پيشرو رايانه چهار بخش در نظر گرفته شده است.


1. ثبت اطلاعات انبار گرداني: مشخصات اصلي انبارگرداني (بازه زماني انبار گرداني، انبار مربوطه و ...) در اين بخش ثبت مي‌شود.
2. ليست كالاهاي انبارگرداني: انبار و همچنين كالاهاي درگير در انبارگرداني براساس نوع كالا و يا مدل كالا ليست شده و براي آنها برگه شمارش صادر مي‌شود.
3. ثبت شمارش: تعداد شمارش شده كالا در اين فرم وارد شده و به صورت خودكار با موجودي كالا در نرم افزار مقايسه مي‌گردد تا كسري و يا مازاد آن در مقايسه با اطلاعات موجود مشخص گردد. سيستم امكان شمارش كالا تا سه مرتبه در هر انبارگرداني را به حسابدار مي‌دهد. حسابدار مي‌تواند با تعيين قطعي شمارش مورد نظر، آن را قطعي نمايد.
? لازم به ذكر است شركت پيشرو رايانه امكان استفاده از گوشي‌هاي هوشمند را جهت استفاده از Data Collector فراهم نموده است. در اين‌صورت با نصب نرم‌افزار شمارش كالا نسخه اندرويد پيشرو رايانه، انباردار به راحتي مي تواند با گوشي هوشمند خود باركد كالا را اسكن نموده و با درج تعداد موجود آن در انبار و تاييد آن، تعداد شمارش شده را به راحتي وارد فرم ثبت شمارش انبارگرداني نمايد. با اين كار انبارگرداني به راحتي انجام خواهد شد.


4. اتمام انبارگرداني: بعد از انجام مراحل فوق، در اين بخش و با تاييد كاربر حسابداري، به صورت خودكار رسيد و حواله هاي مربوط به مغايرت انبارگرداني صادر خواهند شد.

 

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس