بهره وري از حداکثر فرصت ها

در اقتصاد امروز ضروري است که سازمان ها نه تنها ارزش مشتريان فعلي را به حداکثر برسانند بلکه کسب و کار جديد را نيز براي ايجاد رشد پايدار به دست مي آورند.

ارزيابي بازاريابي

يکي از موثرترين راههاي به حداکثر رساندن فرصتهاي درآمد، بهينه سازي ترکيب بازاريابي است. اما براي انجام اين کار، بخشهاي بازاريابي بايد از طريق يک برنامه CRM يکپارچه به اطلاعات بازاريابي نياز داشته باشند.

اين به نوبه خود به آنها اجازه مي دهد فعاليت هاي توليد تقاضاي بيشتري را به اجراي فروش بسپارند و توانايي تغيير تاکتيک ها را تغيير دهند.

 

 

قرار دادن هدف در چشم اندازهاي مناسب از ابتدا يکي از سريع ترين راه هاي کاهش  اتلاف وقت و بهبود کارآيي کمپينهاي بازاريابي است. مطالعات اخير نشان مي دهد تفاوت در کيفيت داده ها مي تواند به 66 درصد تغيير درآمد از مشتريان تاثير گذار باشد. تقسيم بندي دقيق تر مشتريان، جمع آوري بهتر و کاملتر از مشتريان و کمپين هاي بازاريابي بر اساس اطلاعات مشتريان متمايز کمک مي کند تا شرکت ها روي چشم اندازهايي که احتمال خريد در مشتريان چه بالقوه و چه مشتري واقعي بيشتر خواهد شد را متمرکز خواهد کرد. با هدف گذاري (target) و مشخص کردن  چشم انداز مجموعه و استفاده از بانک اطلاعاتي مشتريان خود ميتوانيد به سود دهي برسيد و اين کار با ثبت و پيگيري هاي شما در نرم افزار CRM ميتوانيد به عملي کردن اين اهداف برسيد. هدف به تنهايي کافي نيست سازمانها بايد بتوانند جزئيات کمپين را در طول چرخه کمپين در همه قسمت ها و مراحل پيگيري کنند. سازمانها بايد بتوانند به سرعت به اطلاعات مشتريان، تيکت ها و حتي صبحتها و توافقات با مشتري دسترسي داشته باشند و هنگامي که قابليت هاي بازاريابي بخشي از يک راه حل جامع CRM هستند، سازمان ها مي توانند به راحتي تاثيرات آنها و سرعت جواب گويي و پيگيري کار مشتري را در جهت بهبود نتايج به دست آورند.

اما اين قابليت ها نبايد محدود باشد. به عنوان مثال، سازمانهايي که به شدت به رويدادها وابسته هستند، بايد بتوانند تمام جزئيات مشتري را در روال کاري CRM خود رديابي کنند و قادر به گزارشگيري مشتري و تصميمات آينده مي کند. با ارائه يک مجموعه گسترده اي از قابليت هاي بازاريابي در سيستم جامع CRM، سيستم نرم افزاري مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتري به سازمان ها کمک مي کند تا ترکيب بازاريابي خود را بهينه سازي کنند و فعاليت هاي توليد و تقاضا را به شدت با اجراي فروش مرتبط سازند.

اولويت بندي فروش

در شرايط کنوني کسب و کار، شرکت هاي کوچک مي توانند به شدت حجم فروش خود را افزايش دهند و با منابع کمتر، سازمان ها در زمينه بهينه سازي اطلاعات و منابع فروش قرار مي دهند. شناسايي نقاط قوت و ضعف استراتژي فروش فعلي با بررسي معيارهاي کليدي از جمله تکامل روال کاري، مراحل فروش، پيش بيني سهميه فروش و پيش بيني درآمد. استفاده از داشبورد ها و شاخص هاي کليدي عملکرد (KPIs) براي ارائه تجربيات زمان واقعي از عملکرد فروش مي باشد.

سازمانها مي توانند تمرکز خود را افزايش دهند و با تحليل توزيع حساب، اثربخشي منابع سرب، صورتحساب / سفارشات دريافت شده و داده هاي مشخص شده در تلاش براي شناسايي اندازه و نوع معامله ايده آل، به تمرکز بيشتر نياز خواهند داشت. سازمان ها مي توانند از اين اطلاعات استفاده کنند و به طور مشترک با بازاريابي کار کنند تا معيارهاي بهتري را به دست آورند. پس از آن داده ها مي تواند توسط توانايي هاي قدرتمند فروش خودکار براي تأمين امنيت منابع فروش بهينه سازي شوند.

نرم افزار CRM پيشرو توانايي تجزيه و تحليل فروش و قابليت هاي اتوماسيون را دارا ميباشد که به سازمان ها کمک مي کند.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس