رضايت مشتري، صرفا نقطه ورود براي دستيابي به يک رابطه عميق تر است که مبتني بر مشارکت با مشتري مي باشد.

هدف رضايت مشتريان: در حقيقت تفاوت شما و رقباي خود ممکن است در رتبه بندي و ايجاد رضايت مشتري باشد. آنچه که باعث جدا شدن شما از  رقابتان مي شود و رشد کسب و کارتان را تضمين مي کند، اين است که نياز هاي مشتريان خود را تا رضايت کامل آنها برآورده سازيد. مشتري راضي ارزشمندترين دارايي هر سازمان است. مشارکت مشتريان رشد پايدار و سودآور کسب و کار را براي شما تضمين مي کنند. آنها کساني هستند که به فروش مجدد محصولات شما کمک ميکنند و احتمالا آنها را به ديگران توصيه مي کنند. بنابراين، هدف شما نه تنها توليد، بلکه جلب رضايت مشتريان وفادار و ثابت است. بنابراين امروزه، بهره برداري از مشارکت هاي مشتري مهمترين منبع رقابتي سالم است؛ چه از تبليغات، چه محصول توليد شده توسط کاربر، پرسش هاي متداول خدمات مشتري، مجموعه هايي که مصرف کنندگان مي توانند با يکديگر همکاري کنند يا به توسعه محصول کمک کنند.

در اين مقاله مفهوم تعامل با مشتري، اصول و فرآيند تعامل با مشتري، معيارهاي تعامل براي سنجش مشارکت مشتري، استراتژي هاي تعامل با مشتريان آنلاين، چگونگي تعامل موفقيت هاي کسب و کار و روند ارتباط با مشتري را مورد بررسي قرار مي دهد.

 

 

  1. معرفي تعامل با مشتري

"کليد پيشرو بودن در ايجاد اعتماد مشتري به شما، شرکت شما و محصولات و خدمات آن است."

اين مقاله بررسي تعامل مشتريان با يکديگر، با يک شرکت يا نام تجاري اشاره دارد. ابتکار عمل براي مشارکت مي تواند به صورت مصرف کننده يا شرکت باشد. مشارکت مشتري، اتصال عاطفي يا دلبستگي است که مشتري در طول تعاملات مکرر و مداوم در حال توسعه است.

تعامل با مشتري از طريق رضايت، وفاداري، نفوذ و هيجان در مورد برند يا خدمات شما ايجاد ميشود. سازمان هايي که مشتريان را به نقطه اي منتقل مي کنند، اين کار را با ايجاد فرصت هايي براي ارتباطات عاطفي از طريق تجربيات مداوم و مثبت انجام مي دهند. هنگامي که مشتريان با يک سازمان مشغول به کار هستند، به لحاظ احساسي مرتبط، در مورد محصولات و خدمات خود و همچنين با هدف و جهت سازمان تعامل بر قرار ميکنند. با دسترسي بيشتر به اطلاعات، حساسيت بيشتر به قيمت و حساسيت کمتر به تبليغات، مشتريان در جهت وفادار بود به برند و خدمات شما تلاش بيشتر خواهند کرد. کليد دستيابي و حفظ مشتريان براي مشارکت در يک گفتگوي دوجانبه با آنها که باعث ايجاد يک رابطه متقابل خواهد شد:

  • ايجاد يک ارتباط عاطفي عميق با نام تجاري

مشتريان متعهد داراي وفاداري در مورد يک نام تجاري که از وابستگي به برند بالا و اشتياق زياد است.

  • سطح بالايي از مشارکت فعال

مشتريان متعهد فقط به يک نام تجاري قوي فکر نمي کنند، بلکه بر اين احساسات عمل مي کنند. اين افراد به طور منظم از راه هاي ارتباطي با شما مثل وبسايت فروشگاه يا هر چيز ديگه اي بازديد ميکنند، درباره نام تجاري با خانواده، دوستان و همکاران خود صحبت کنند، بازخوردي را که محصولات و خدمات را بهتر مي کنند، افراد ديگر خريد ميکنند يا ا استفاده از محصولات و دريافت خدمات ارائه مي شود.

  • يک رابطه طولاني مدت

مشتريان درگير تعامل با برند هاي مورد علاقه خود هستند و هر تاييديه از طرف مشتري، وابستگي آنها به نام تجاري تقويت مي شود، و به اين ترتيب احتمال بيشتري براي بازگشت، بازپرداخت يا گسترش قرارداد دارند.

  1. اصول تعامل مشتري

جذب مشتريان خود با درک اينکه شما به چه نحوي به مشتريان خدمت مي کنيد شروع مي شود. اين بدون در نظر گرفتن نوع خدمات و نوع کار مشتريان شما مي باشند. اين مورد در اين مقاله به وضوح روشن است.

اگر شما در جهت مراقبت و نگهداري مشتريان فعاليت کنيد و ارزش حمايت خود مي دانيد و خدمات خود را به آنان ارائه کنند و آنها باعث گسترش و رونق کسب و کار شما ميشوند. در زير 7 اصولي که در تعامل با مشتري بايد رعايت شود تا مشتريانتان هميشه شما را دنبال کنيد. در ادامه به بررسي اصول مي پردازيم.

محصولات مرتبط :مقالات مرتبط :

درخواست تماس