اظهارنامه مالياتي 1393

با آغاز خرداد ماه امسال فرم‌هاي اظهارنامه‌ي الكترونيك ماليات عملكرد سال 1393 جهت تسليم عملكرد مذكور تا پايان تيرماه 1394 روي سايت ماليات قرار داده شد. چند سالي است كه سياست سازمان امور مالياتي كشور دريافت اظهارنامه به صورت كاملا الكترونيكي است ولي امسال فقط زماني مودي قادر به ارسال الكترونيكي ماليات ميباشد كه ثبت نام خود را در سامانه كد اقتصادي كامل كرده و ايرادات خود را رفع نموده باشد. اظهارنامه تا ساعت 24 روز 31 تيرماه قابل ارسال بوده و پس از آن معافيت مالياتي موديان از بين خواهد رفت.

توجه داشته باشيد كه شركت پيشرو هيچ ارتباطي با سامانه ماليات و طراحان اظهارنامه ندارد و قادر به پاسخگويي به سوالات موديان در اين زمينه نمي‌باشد.

مقالات مرتبط :

درخواست تماس