تيپهاي شخصيتي 9 گانه

همانگونه كه در مقاله روانشناسي بازاريابي و فروش ذكر شد، در علم روانشناسي تيپ هاي شخصيتي 9 گانه معرفي شده است كه هر كدام خصوصيات مربوط به خود را دارند و از نقاط ضعف و قدرت خاص خود برخوردار مي‌باشند. در اين مقاله سعي شده كه هر يك از اين تيپ‌ها مورد بررسي قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن‌ بيان شود و همچنين جهت برقراري ارتباط با آن تيپ نكاتي ارائه گردد. تئوري انياگرام Enneagram يكي از تئوري‌هاي جالب در زمينه شخصيت‌شناسي مي‌باشد كه هنوز در ايران و بين اساتيد و روانشناسان متخصص چندان شناخته شده نمي‌باشد. اين تئوري در ابتدا توسط جورجيوف دانشمند و عارف بزرگ روسي مطرح و بعدها توسط روانشناسان وارد حوزه روانشناسي شده است و پژوهشهاي زيادي روي ابعاد گوناگون آن صورت گرفته است و در حال حاضر از جايگاه ويژه اي در جهان برخوردار است. اين تئوري در واقع تركيبي از عرفان شرقي و روانشناسي مدرن است. هدف جورجيوف از تحقيق در اين زمينه شناخت ابعاد شخصيت انسان و ارائه راهكار براي رشد و خود آگاهي بيشتر انسان بوده است. جورجيوف بر اين باور بود كه اگر انسان‌ها خود را به درستي نشناسند، قادر به كمك به خود و نيز به ديگران نخواهند بود. او انسانها را به نه تيپ شخصيتي تقسيم مي كند كه هر تيپ داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود مي باشد . در جدول زير اين 9 تيپ شخصيتي به تفكيك مشخص شده و نقاط قوت و ضعف و همچنين راهكار پيشنهادي براي روبرو شدن با اين افراد آورده شده است.

تيپهاي شخصيتي 9 گانه

تيپ 1

اصلاح طلب و كمال گرا
نقاط قوت
آرمانگرا ، عادل، مسئول و جدي، قابل اعتماد، مبادي اخلاق، صادق، پايدار و قوي، وقت شناس و منضبط
نقاط ضعف
قضاوت گر، منتقد و عيب جو، موشكاف و ريز بين، عصباني، متوقع و زورگو، نصيحت گر، زياد از حد جدي
نحوه برخورد
در هنگام صحبت با اين افراد احترام زيادي بگذاريد، هيچگاه از آن‌ها انتقاد و سرزنششان نكنيد. با بيان نقاط قوت خود سعي كنيد اطمينان آنها را جلب كنيد. از نظم و دقتشان تمجيد كنيد. در ارتباط با اين افراد هيچگاه بد قولي نكنيد

تيپ 2

مهر طلب و كمك گرا
نقاط قوت
مهربان و دلسوز، پشتيبان، حساس، سازگار، سخاوتمند، پذيرا، فداكار و با گذشت، دگر انديش
نقاط ضعف
نيازمند، محتاج، احساس گناه دادن به ديگري، مداخله گر، حسود و كوته فكر، متوقع، فضول، سرپوش گذاشتن
نحوه برخورد
ميبايست به اين افراد توجه زيادي بكنيد، صحبتهاي خود را با چاشني احساسات همراه كنيد و از موضع كمك‌خواهي صحبت كنيد. مهربان باشيد و از نكات مثبتشان تعريف كنيد. مواظب باشيد در دام توقعاتشان نيفتيد و همواره نكات قوت خود را به ايشان يادآوري كنيد.

تيپ 3

موفقيت طلب وعمل گرا
نقاط قوت
هدف گرا، فعال، پر انرژي، مطلع، قاطع، پر شور و شوق، مدير و بازارياب، ابداع كننده، موثر و موفق
نقاط ضعف
خود بزرگ بين، بي احساس و بي عاطفه، بيش از حد پر كار، با سياست و حسابگر، متظاهر و بازيگر
نحوه برخورد
از موفقيتها و كارهايشان و موقعيتشان تعريف كنيد. در برخوردهايتان انرژي و شور داشته باشيد. سعي كنيد در صحبتتان از مسائل روز و پيشرفت هاي صورت گرفته استفاده كنيد. به مديريت كارها و صحبت‌هايتان اهميت بيشتري دهيد. توجه داشته باشيد براي اين دسته بايد كارهاي جانبي بيشتري انجام دهيد.

تيپ 4

هنر دوست و فرد گرا
نقاط قوت
خلاق و آراسته، مبادي آداب ، ميهن پرست، كنجكاو، اصيل ، پر بار و با محتوا، نوع گرا، مهربان، متشخص
نقاط ضعف
خود شيفته، ماتم گرا و غم دوست، نمايشگر و خودنما، دوري گزيني و فرار، بي حوصله، اغراق كردن
نحوه برخورد
در برخوردهاي حضوري حتما نظم و آراستگي داشته باشيد. از ظاهرشان تعريف كنيد، پر گويي نكنيد و به صحبت‌هاي مربوط به كار بسنده كنيد. جلسات كاري يا صحبت‌هايتان بايد كوتاه باشد. درصورت امكان از مزاياي كار خود در جهت پيشرفت كشور ذكر كنيد.

تيپ 5

فكور و مشاهده گر
نقاط قوت
فلسفه گرا، با فكر و معقول، تجزيه و تحليل گر، حقيقت جو، آگاه، بذله گو، دلسوز، پذيرا و خونسرد
نقاط ضعف
منزوي و كم عاطفه، ناتوان در برقراري ارتباط، بيش از حد متفكر و دانش گرا، مرموز، طمع كار
نحوه برخورد
در هنگام صحبت با اين دسته ميبايست متفكرانه صحبت كرده و كمي چاشني طنز در صحبت‌ها به كار برد. با توجه به عدم علاقه اين گروه به برقراري هرگونه ارتباط ميبايست به گونه‌اي صحبت كنيد كه او بداند فقط جهت كمك به رفع نياز او با او ارتباط برقرار نموده ايد و قصد گرفتن وقتش را نداريد. سردي كلامش را تحمل كنيد و سعي كنيد با حرفهايتان به او انرژي دهيد.

تيپ 6

محتاط و شك گرا
نقاط قوت
قابل اعتماد، معنوي، با ثبات، با احساس، پايدار، سنتي و با فرهنگ، محتاط، مدعي حق، با تدبير
نقاط ضعف
منفي باف و شكاك، ملاحظه كاري شديد، متعصب، سخت گير و نكته بين، بي اراده و ترسو، مستبد
نحوه برخورد
برقراري ارتباط با اين گروه كمي مشكل است. اگر حرفي بزنند پاي حرفشان مي‌ايستند اما حرفهاي شما را سخت قبول ميكنند. شما بايد توانايي پاسخگويي به تمامي ايراداتي را كه از شما يا كارتان ميگيرند داشته باشيد و صبرتان بايد زياد باشد. سعي كنيد محكم و با اعتماد به نفس پيرامون كارتان صحبت كنيد و در صحبتهايتان از كلمات سنگين و پرمعني استفاده كنيد تا بتوانيد اعتمادشان را جلب كنيد.

تيپ 7

خوشگذران و لذت گرا
نقاط قوت
برونگرا و اجتماعي، شاد، خوش مشرب، خوش بين، پر انرژي و شلوغ، هوشيار، في البداهه
نقاط ضعف
ناسازگار، غير مسئول و خوش گذران، كند و آهسته، پر حرف، فراموشكار، خود انگيزي بدون تفكر
نحوه برخورد
بر خلاف دسته قبلي ارتباط با اين دسته راحت است. كافيست ايشان را مطمئن سازيد كه ميتوانيد رفاه بيشتري براي ايشان ايجاد كنيد. درصحبتهايتان شاد و پرانرژي باشيد، شوخي كنيد و بخنديد. مراقب باشيد نخواهيد اين افراد را فريب دهيد يا بزرنگنمايي كنيد زيرا هوشياري بيش از حدشان دستتان را رو ميكند. ضمنا روي حرفهايشان خيلي حساب باز نكنيد، چون ممكن است فراموش كنند يا زير حرفشان بزنند.

تيپ 8

رئيس و كنترلگر
نقاط قوت
رهبر و كاردان، شجاع و با شهامت، پر انرژي و پر كار، با قدرت، با اراده، منصف، محترم و با نفوذ، متكي به خود
نقاط ضعف
كنترل كننده، سخت گير و مستبد، پر تلاطم و افراطي، خود بزرگ بين، كم عاطفه، تهديد آميز، مقابله گر
نحوه برخورد
با اين گروه نيز ميبايست صميمي و در عين حال محكم صحبت كنيد، اين گروه به مديران اعتماد بيشتري ميكنند لذا اگر اختياراتتان اجازه مي‌دهد از جايگاه يك مدير با ايشان ارتباط برقرار كنيد. به ايشان احترام ويژه‌اي بگذاريد و نكات مثبت كارتان را مرتبا يادآوري كنيد تا بتوانيد سخت‌گيريهايشان را به حداقل برسانيد. براي اين كار لازم است نياز اين گروه را با دقت بيشتري شناسايي كنيد.

تيپ 9

صلح طلب و ميانه گرا
نقاط قوت
متواضع و متين، صبور، صلح جو، سازگار، بي ريا، كم توقع، دلگرم كننده، خونسرد، واقع بين
نقاط ضعف
دنباله رو، بي تفاوت، تنبل، غير متعهد، فراموشكار، سر به هوا و بي حوصله، خود راي و لجوج، بيش از حد سازگار
نحوه برخورد
در برقراري ارتباط اوليه با اين گروه مشكلي وجود ندارد. شما صحبت ميكنيد و آنها قبول ميكنند. اما رسيدن به نتيجه با اين گروه مشكل مي‌باشد. آنها اهميتي براي صحبت‌هاي انجام شده قائل نيستند و توافقات را فراموش ميكنند. در برخورد با اين گروه حتما سعي كنيد توافقات و صحبت‌ها را كتبي انجام دهيد تا بعدا مدركي براي حرفهايي كه زده‌اند داشته باشيد.
.
.
.

مقاله روانشناسي فروش و بازاريابي

مقالات مرتبط :

درخواست تماس