نرم افزار CRM

حجم روز افزون درخواست براي نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري ما را بر آن داشت تا نسبت به نرم افزار توضيحات بيشتري ارايه دهيم.
شايد ساده‌ترين تعريفي که مي‌توان از مديريت ارتباط با مشتري ارايه داد واژه ((پيگيري)) است، که اين پيگيري مي‌تواند قبل از فروش، در زمان فروش، و يا بعد از فروش باشد. در سيستم مديريت ارتباط با مشتري پيشرو براي اين منظور نياز به تعريف روال کاري يا workflow مي‌باشد.

WorkFlow يا چارت در نرم افزار CRM

چنانچه بخواهيم پيگيري‌هايي را که توسط پرسنل يک مجموعه صورت مي‌پذيرد منظم نموده و براي آنها آلارمهايي قرار دهيم، روال کاري به کمک ما آمده تا در آن بتوانيم با مشخص نمودن واحد پيگيري کننده، مدت زمان پيگيري، فعال شدن ارسال پيامک در هر مرحله و... انجام امور و راهنمايي مراحل را به دست نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري ‌دهيم.

تنظيمات در WorkFlow يا چارت براي هر وضعيت

بعد از اينکه روال کاري مشخص گرديد کافي است کارهايي را که به هر فرد محول مي‌گردد در قالب تيکت و يا پروژه مشخص نموده و به کارتابل او منتقل نماييم.

ثبت پروژه يا تيکت

با توجه به تعريف تيکت يا پروژه مورد نظر و مشخص شدن فرد مسوول جهت پيگيري، اين کار به کارتابل فرد رفته و بعد از آن با توجه به روال گردش اين کار، کار مورد نظر در مجموعه گردش پيدا کرده تا به انتهاي وضعيت برسد و در نتيجه تيکت و يا پروژه به نتيجه دلخواه برسد.

کارتابل اداري

طبيعي است که در اين روش مي‌توان از هر مرحله گزارش دلخواه گرفته و يا کارهاي مانده در کارتابل هر شخص را پيگيري نمود، و با توجه به مشخص بودن زمان اجراي هر مرحله کنترل و نظارت بيشتري بر روند اجراي کارها در مجموعه صورت داد. همانطور که در ابتدا ذکر شد، ساده ترين تعريف براي مديريت ارتباط با مشتري را ميتوان پيگيري ناميد که با توجه به توضيحات داده شده سيستم مديريت ارتباط با مشتري پيشرو مي‌تواند روند اين پيگيري را منظم و با برنامه نموده و از اين طريق کارايي مجموعه را بهبود بخشد.

نرم افزار CRM پروژه محور
نرم افزار CRM مشتري محور
نرم افزار CRM با گرايش خدمات پس از فروش
نرم افزار CRM با گرايش بازاريابي
نرم افزار خدمات پس از فروش

مقالات مرتبط :

درخواست تماس