نرم افزار CRM

حجم روز افزون درخواست براي نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري ما را بر آن داشت تا نسبت به نرم افزار توضيحات بيشتري ارايه دهيم.
شايد ساده‌ترين تعريفي كه مي‌توان از مديريت ارتباط با مشتري ارايه داد واژه ((پيگيري)) است، كه اين پيگيري مي‌تواند قبل از فروش، در زمان فروش، و يا بعد از فروش باشد. در سيستم مديريت ارتباط با مشتري پيشرو براي اين منظور نياز به تعريف روال كاري يا workflow مي‌باشد.

WorkFlow يا چارت در نرم افزار CRM

چنانچه بخواهيم پيگيري‌هايي را كه توسط پرسنل يك مجموعه صورت مي‌پذيرد منظم نموده و براي آنها آلارمهايي قرار دهيم، روال كاري به كمك ما آمده تا در آن بتوانيم با مشخص نمودن واحد پيگيري كننده، مدت زمان پيگيري، فعال شدن ارسال پيامك در هر مرحله و... انجام امور و راهنمايي مراحل را به دست نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري ‌دهيم.

تنظيمات در WorkFlow يا چارت براي هر وضعيت

بعد از اينكه روال كاري مشخص گرديد كافي است كارهايي را كه به هر فرد محول مي‌گردد در قالب تيكت و يا پروژه مشخص نموده و به كارتابل او منتقل نماييم.

ثبت پروژه يا تيكت

با توجه به تعريف تيكت يا پروژه مورد نظر و مشخص شدن فرد مسوول جهت پيگيري، اين كار به كارتابل فرد رفته و بعد از آن با توجه به روال گردش اين كار، كار مورد نظر در مجموعه گردش پيدا كرده تا به انتهاي وضعيت برسد و در نتيجه تيكت و يا پروژه به نتيجه دلخواه برسد.

كارتابل اداري

طبيعي است كه در اين روش مي‌توان از هر مرحله گزارش دلخواه گرفته و يا كارهاي مانده در كارتابل هر شخص را پيگيري نمود، و با توجه به مشخص بودن زمان اجراي هر مرحله كنترل و نظارت بيشتري بر روند اجراي كارها در مجموعه صورت داد. همانطور كه در ابتدا ذكر شد، ساده ترين تعريف براي مديريت ارتباط با مشتري را ميتوان پيگيري ناميد كه با توجه به توضيحات داده شده سيستم مديريت ارتباط با مشتري پيشرو مي‌تواند روند اين پيگيري را منظم و با برنامه نموده و از اين طريق كارايي مجموعه را بهبود بخشد.

نرم افزار CRM پروژه محور
نرم افزار CRM مشتري محور
نرم افزار CRM با گرايش خدمات پس از فروش
نرم افزار CRM با گرايش بازاريابي
نرم افزار خدمات پس از فروش

مقالات مرتبط :

درخواست تماس