روش پخش مويرگي گرم (Hot Sale)

يكي از روشهاي پخش مويرگي ، روش فروش در محل مشتري يا اصطلاحاً hot sale (فروش گرم) ميباشد. دراين حالت راننده به عنوان انبار متحرك محصول را در اختيار داشته و بر اساس تور ويزيتي كه قبلاً براي راننده مشخص شده، به مشتزيان سر زده و محصول را در اختيار آنها قرار ميدهد.

در اين حالت مشتري تعيين كننده تعداد خريد از راننده بوده و پس از تاييد خريدار فاكتور صادر ميگردد. نحوه صدور فاكتور به شكل هاي متفاوتي مي‌باشد. به عنوان مثال ميتوان يك حواله فروش صادر نموده و بعد از اينكه راننده به مركز بازگشت، حواله هاي فروش و تسويه با خريداران را تحويل داده و سپس فاكتور نهايي صادر شود. يا اينكه اگر راننده از دستگاه‌هايي مانند تبلت و ... استفاده مي‌نمايد، با در اختيار داشتن فرمي كه در آن راننده ميتواند فاكتور صادر نمايد فاكتور مورد نظر صادر ميگردد. نحوه اطلاع رساني به مركز نيز ميتواند متفاوت باشد.

اگر ارسال اطلاعات به صورت لحظه‌اي (online) باشد درهر لحظه كه فروش انجام پذيرفت، اين فروش در مركز ثبت شده، بنابراين هميشه آمار فروش به روز و در لحظه مي‌باشد. اما ايرادي كه اين روش دارد اين است كه اگر به هر دليلي ارتباط بين مركز و راننده كه از طريق اينترنت برقرار گرديده است، قطع شود ديگر راننده نمي‌تواند هيچ فاكتوري را ثبت نمايد و عملاً كارفروش و پخش محصولات مختل ميگردد. براي رفع اين مضل شركت به سامان پيشرو رايانه با استفاده از بانك اطلاعاتي موقتي كه در تبلت فعال نموده است، در اوقاتي كه به هر دليل ارتباط بين مركز و راننده قطع گردد، اطلاعات مربوط به صدور فاكتور را به صورت موقت در بانك اطلاعاتي داخل تبلت ذخيره نموده و در اولين برقراي ارتباط اين اطلاعات را به مركز ارسال مي‌نمايد. به اين ترتيب در زمانهايي كه بين تبلت و مركز ارتباطي برقرار نباشد نيز كار فروش مختل نشده و فروشنده مي‌تواند به راحتي فاكتور هاي خود را صادر نمايد.

مقالات مرتبط :

درخواست تماس