حساب در حسابداري ابزار ثبت اطلاعات مالي مي‌باشد. در واقع هر سند حسابداري از تعدادي حساب تشكيل شده كه با يك عدد بدهكار و يا بستانكار شده اند و گوياي يك رخداد مالي مي‌باشند. مشخص است كه قبل از ثبت اسناد مالي، مي‌بايست با انواع حساب‌ها آشنايي داشت. حساب‌ها را در 8 گروه استاندارد تقسيم بندي مي‌كنند: گروه تراز آزمايشي، زير گروه تراز آزمايشي، كل، معين، معين2، تفصيلي، تفصيلي 2 و تفصيلي شناور. با استفاده از اين تقسيم بندي به راحتي مي‌توان اسناد حسابداري را با توجه به حساب درستشان ثبت كرد. دو نوع حساب داريم: حساب موقت (شامل درآمدها و هزينه‌ها كه در پايان سال مالي صفر شده و سود و زيان را مشخص مي‌كنند) و حساب دائم (مثل دارايي‌ها و بدهي‌ها كه مانده آن‌ها به سال مالي بعد منتقل مي‌شود.) ضمنا هر حساب داراي ماهيت بدهكار، بستانكار و يا آزاد است، به اين معني كه مانده يك حساب بدهكار هرگز نميتواند بستانكار شود و بالعكس.

حسابداري و كدينگ حسابداري

در نرم‌افزار حسابداري پيشرو كليه موارد بالا به صورت پيش‌فرض وجود دارد و البته هر حسابدار هم ميتواند با توجه به سليقه خود نسبت به تغيير اين اطلاعات اقدام كند.

مقالات مرتبط :

درخواست تماس