معرفي نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري و CRMهمانطور که همگان مي‌دانند پايه‌هاي تجارت در عصر حاضر بر روي مشتريان هر مجموعه بنا نهاده شده است. مشتري مهمترين عامل رکود يا شکوفايي وضعيت اقتصادي هر واحد تجاري مي‌باشد. بنابر اين پيش‌بيني و کسب آگاهي از نيازهاي مشتريان و تلاش براي مرتفع نمودن آن‌ها و بالا بردن کيفيت خدمات و محصولات ارائه شده از مهمترين وظايف مديران هر شرکت مي‌باشد. استفاده از تکنولوژي برنامه‌نويسي و فناوري اطلاعات در اين زمينه را مديريت ارتباط با مشتري مي‌نامند که امروزه به دانشي تخصصي در زمينه تجارت تبديل شده است. اين روش علاوه بر پايين آوردن هزينه برقراري ارتباط با مشتريان، به برقراري و تثبيت رابطه‌اي سودمند با مشتريان کمک شاياني مي‌کند. استفاده از نرم‌افزارهاي CRM سهولت و سرعت در ورود و نگهداري اطلاعات مشتريان و استفاده از امکانات جانبي همچون ارسال فکس و ايميل و پيامک به صورت تکي يا جمعي را براي مشتريان به همراه دارد.

نرم افزار CRM پیشرو

نرم افزار CRM و مديريت ارتباط با مشتري پيشرو:طراحي اين نرم افزار به صورت کاملا ساده و کاربر پسند و بر مبناي سيستم گردش کاري( Work Flow) شکل گرفته است و امکان دسترسي به هر يک از منوهاي مورد نياز کاربر بر روي صفحه اصلي برنامه مي باشد.نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري پيشرو به صورت يکپارچه با نرم افزار‌هاي ديگر پيشرو نظير: بازاريابي، خدمات پس از فروش، خريد و فروش، ارسال خودکار فکس و ايميل و پيامک، اتوماسيون اداري و دبيرخانه مرتبط مي‌شود که باعث يکپارچگي اطلاعات و عدم نياز به ثبت مجدد آن‌ها در هر يک از نرم افزار ها مي ‌شود. در ضمن خريدار مي‌تواند هر يک از اين سيستم ها را به صورت مستقل نيز پياده‌سازي نمايد. شر کت به سامان پيشرو رايانه در جهت تخصصي تر نمودن استفاده از نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري، اين نرم افزار را در حالتهاي مختلفي طراحي نموده است کهاز جمله ميتوان به نرم افزار CRM با گرايش بازاريابي، نرم افزار CRM با گرايش خدمات پس از فروش، نرم افزار CRM به صورت مشتري محور، نرم افزار CRM به صورت کار(پروژه) محور و ... اشاره نمود که در ادامه امکانات هر کدام به صورت جداگانه توضيح داده خواهد شد.

نرم افزار CRM پروژه محور
نرم افزار CRM مشتری محور
نرم افزار CRM با گرایش خدمات پس از فروش
نرم افزار CRM با گرایش بازاریابی
نرم افزار خدمات پس از فروش

درخواست دمو درخواست خرید راهنمای برنامه
درخواست تماس