معرفی نرم افزار CRM با رویکرد بازاریابی


يکي از مهم ترين دغدغه هاي هر سازماني فروش محصولات و خدمات خود به مشتريان يافتن بازارهاي هدف ميباشد. در اين سازمانها نياز به نرم افزاري جهت کنترل و هدايت بازاريابي و فروش مجموعه ميباشد.نيازهايي از قبيل شناخت رقبا و محصولاتشان و يا تارگت گذاري و هدف گذاري براي فروش و گزارش درصد تحقق هدف و ... . شرکت مهندسي به سامان پيشرو رايانه در اين راستا نرم افزار مديريت ارتياط با مشتري با گرايش بازريابي و فروش راطراحي نموده که امکانات آن به شرح زير آمده است:

تعاريف:
• تعريف مشتريان بالقوه (حقيقي، حقوقي)
• تعريف مشتريان واقعي (حقيقي، حقوقي)
• تعريف نوع ، رتبه بندي ، وضعيت و زمينه ي فعاليت مشتري بالقوه
• امکان تعريف روال کاري بر مبناي نوع مشتريان(مشتريان بالقوه) (Workflow)جهت بازاريابي فروش و اضافه نمودن آن به وضعيت مشتريان(مشتريان بالقوه) در هر لحظه

بازاريابي:

• امکان تعريف عوامل فروش در سطوح مختلف همراه با تخصيص و محاسبه ي پورسانت جهت فروش هاي صورت گرفته
• امکان تعريف نواحي
• امکان تعريف رقبا و قيمت کالاهاي رقيب
• ثبت اعتبارسنجي مشتريان بالقوه جهت مشخص نمودن وضعيت اعتبار آنها
• مسيربندي جهت ويزيتورها
• تعريف طرح بازاريابي و هدف گذاري (Target) (بر مبناي نوع مشتريان، ناحيه، ويزيتور و ميزان فروش در بازه هاي تاريخي متفاوت و درصد تحقق هدف )
• برنامه ريزي بازاريابي توسط مدير بر اساس مسير، بازارياب، مشتري و مشتري بالقوه در بازه هاي تاريخي مشخص شده
• امکان ثبت مکان هاي موردنظر در يک مسير جهت ويزيت بازارياب ها
• تعيين تعداد قرارهاي مشخص براي يک مشتري در يک بازه خاص

پيگيري:

• امکان زمانبندي براي تماس بايک مشتري(مشتري بالقوه) به صورت تلفني؛ حضوري؛ ارسال فکس؛ ايميل و...
• تعريف کار براي عوامل(پرسنل) بصورت دوره اي (روزانه، هفتگي،ماهانه) و با امکان قرار دادن آلارم براي عوامل(پرسنل)
• امکان مشاهده کارهاي تعريف شده براي هريک از عوامل توسط مدير مربوطه
• نمايش آخرين وضعيت مشتري (مشتري بالقوه) در هنگام تماس مشتري (مشتري بالقوه) از قبيل آخرين پيش فاکتور، آخرين فاکتور، آخرين وضعيت بدهي، آخرين ويزيت حضوري، آخرين تماس تلفني و متن صحبتهاي انجام شده و ...
• امکان ثبت گزارشات روزانه (ويزيت هاي حضوري يا تلفني، سؤال ها و جواب هاي صورت گرفته با مشتري (مشتري بالقوه) و تغيير وضعيت (state) مشتري (مشتري بالقوه) از يک مرحله در روال تعريف شده به مرحله بعد
• امکان نمايش وضعيت کنوني مشتري(مشتريان بالقوه) در روال بازاريابي تعريف شده براي اين مشتري(مشتريان بالقوه) و پيشنهاد مرحله ي بعدي انجام کار
• امکان ثبت هزينه هاي بازاريابي درهر ملاقات حضوري از قبيل اياب و ذهاب، اشانتيون و ...

قرارداد:

• ثبت درخواست (سفارش) مشتري (مشتري بالقوه)
• ثبت پيش فاکتور براي مشتري (مشتري بالقوه)
• ثبت قرارداد براي مشتري ( مشتري بالقوه) به همراه آلارم هاي مربوطه

گزارشات:

• تهيه ي گزارشات روزانه، هفتگي و ماهانه ي تماس هاي حضوري و تلفني در رابطه با يک مشتري، مشتري بالقوه و يا بازارياب ها
• پيگيري آخرين وضعيت مشتريان(مشتريان بالقوه) در هر لحظه
• گزارش عملکرد عوامل (پرسنل) در پيگيري ها به صورت کلي و يا در رابطه با يک مشتري خاص
• گزارش صورت هزينه انجام شده در رابطه با يک مشتري(مشتري بالقوه)
• گزارش از تماس هاي گرفته شده در يک بازه تاريخي

ارتباطات:

• امکان استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط تماس اتصال به سیستم تلفنی VOIP:
جهت مديريت و زمانبندي ارتباط با مشتري از طريق ارسال پيامک، نمابر و پيام اکترونيکي
• امکان تعريف قابل پيام‌هاي ارسال (پيام کوتاه ، فکس و ايميل)
• در دسترس بودن فيلدهاي مورد نظر در دفترچه تلفن، فاکتور فروش و ... جهت تعريف قالب
• امکان انتخاب فايل‌هاي تصويري جهت تعريف قالب
• امکان تعريف شرايط خودکار ارسال پيام
• امکان تعريف نحوه ارسال پيام به صورت خودکار (پيام کوتاه ، فکس و ايميل)
• امکان تکرار ارسال پيام به صورت سالانه، ماهانه، روزانه و تعداد در روز
• ايجاد صفحه مديريت ارتباط جهت رويت پيام‌هاي دريافت شده
• ايجاد صفحه مديريت ارتباط جهت رويت پيام‌هاي ارسال شده
• ايجاد صفحه مديريت ارتباط جهت رويت پيام‌هاي پيشه نويس و در حال ارسال
• امکان تنظيم ايميل‌هاي مختلف جهت رويت ايميل‌ها در نرم افزار مديريت ارتباط
• امکان دسته بندي مشتريان جهت ارسال پيام به صورت پيام کوتاه ، ايميل و فکس

معرفی نرم افزار CRM
ارتباط نرم افزار CRM به VOIP
نرم افزار CRM پروژه محور
نرم افزار CRM مشتری محور
نرم افزار CRM با گرایش خدمات پس از فروش
نرم افزار خدمات پس از فروش
نرم افزار حسابداری

درخواست دمو درخواست خرید راهنمای برنامه
درخواست تماس