معرفی نرم افزار CRM با رویکرد پروژه محور

در شرکتهایی که امکان تحویل گرفتن بیش از یک پروژه یا سفارش همزمان از سوی یک مشتری وجود دارد، و اولویت با پروژه ها و سفارشات صورت گرفته از جانب مشتری می باشد، می توان از نرم افزار CRM پروژه محور استفاده کرد، در این حالت امکان تعریف پروژه های مختلف برای یک مشتری یا مشتری بالقوه وجود دارد، که هریک از این پروژه ها می توانند روال اجرایی متفاوتی را توسط عوامل اجرایی مختلفی از شرکت یا سازمان طی کند، در این حالت امکان گزارشگیری از هر یک پروژه های مرتبط با یک مشتری یا عامل اجرایی، مشاهده وضعیت و درصد پیشرفت پروژه وجود دارد، همچنین در این حالت می توان شاخصهای عملکرد متنوعی را بازای هر یک از پروژه ها برای عوامل اجرایی تعریف نمود.

نرم افزار CRM پیشرو

امکانات پروژه

• امکان تعریف چندکار (پروژه) برای هر مشتری (مشتری بالقوه) و تخصیص هر کدام به یک یا چند عامل (بازاریاب، پیمانکار، نصاب و ...)
• امکان تعریف روال کاری (work flow) بر مبنای نوع مشتریان(مشتریان بالقوه) و یا کار(پروژه) مربوط به هر یک از مشتریان و زمانبندی آن روال در هر مرحله جهت اجرا
• تعیین ارجاع کار در هر مرحله به هریک از عوامل در روالها و ارجاع آن در زمان اجرا به کارتابل عوامل تعیین شده در آن مرحله
• امکان گذاشتن آلارم در هر مرحله از روال و استفاده از آن در هنگام اجرای کار
• امکان گذاشتن ارسال پیامک (به همراه قالب پیامک مخصوص به آن مرحله) در هر مرحله از روال و استفاده از آن در هنگام اجرای کار
• اجرای همزمان چند کار (پروژه) برای یک مشتری(مشتری بالقوه)
• امکان trace ردیابی کار (پروژه) بر مبنای روال در نظر گرقته شده

تعاریف:

• تعریف مشتریان بالقوه (حقیقی، حقوقی)
• تعریف مشتریان واقعی (حقیقی، حقوقی)
• تعریف نوع ، رتبه بندی ، وضعیت و زمینه ی فعالیت مشتری بالقوه
• امکان تعریف روال کاری بر مبنای نوع مشتریان (Workflow)جهت فروش و خدمات پس از فروش) و اضافه نمودن آن به وضعیت مشتریان در هر لحظه

بازاریابی:

• امکان تعریف عوامل فروش در سطوح مختلف همراه با تخصیص و محاسبه ی پورسانت جهت فروش های صورت گرفته
• امکان تعریف نواحی
• امکان تعریف رقبا و قیمت کالاهای رقیب
• ثبت اعتبارسنجی مشتریان بالقوه جهت مشخص نمودن وضعیت اعتبار آنها
• مسیربندی جهت ویزیتورها
• تعریف طرح بازاریابی و هدف گذاری (Target) (بر مبنای نوع مشتریان، ناحیه، ویزیتور و میزان فروش در بازه های تاریخی متفاوت و درصد تحقق هدف )
• برنامه ریزی بازاریابی توسط مدیر بر اساس مسیر، بازاریاب، مشتری و مشتری بالقوه در بازه های تاریخی مشخص شده
• امکان ثبت مکان های موردنظر در یک مسیر جهت ویزیت بازاریاب ها
• تعیین تعداد قرارهای مشخص برای یک مشتری در یک بازه خاص

پیگیری

• امکان زمانبندی برای تماس بایک مشتری(مشتری بالقوه) به صورت تلفنی؛ حضوری؛ ارسال فکس؛ ایمیل و...
• تعریف کار برای عوامل(پرسنل) بصورت دوره ای (روزانه، هفتگی،ماهانه) و با امکان قرار دادن آلارم برای عوامل(پرسنل)
• امکان مشاهده کارهای تعریف شده برای هریک از عوامل توسط مدیر مربوطه
• نمایش آخرین وضعیت مشتری (مشتری بالقوه) در هنگام تماس مشتری (مشتری بالقوه) از قبیل آخرین پیش فاکتور، آخرین فاکتور، آخرین وضعیت بدهی، آخرین ویزیت حضوری، آخرین تماس تلفنی و متن صحبتهای انجام شده و ...
• امکان ثبت گزارشات روزانه (ویزیت های حضوری یا تلفنی، سؤال ها و جواب های صورت گرفته با مشتری (مشتری بالقوه) و تغییر وضعیت (state) مشتری (مشتری بالقوه) از یک مرحله در روال تعریف شده به مرحله بعد
• امکان نمایش وضعیت کنونی مشتری در روال بازاریابی تعریف شده برای این مشتری و پیشنهاد مرحله ی بعدی انجام کار
• امکان ثبت هزینه های بازاریابی درهر ملاقات حضوری از قبیل ایاب و ذهاب، اشانتیون و ...

ارزشیابی عوامل فروش:

• تعیین شاخص های مربوط به هر کار(پروژه)
• تعیین شاخص های مربوط به هر یک از عوامل
• امکان ارزش گذاری روزانه ، هفتگی و ماهانه برای هر کار(پروژه) و هر یک از عوامل
• تعیین درصد پیشرفت هر کار(پروژه) و ثبت در شاخص مربوطه
• گزارش از وضعیت پیشرفت هر پروژه
• گزارش ارزشیابی از هر کار(پروژه)

قرارداد:

• ثبت درخواست (سفارش) مشتری (مشتری بالقوه)
• ثبت پیش فاکتور برای مشتری (مشتری بالقوه)
• ثبت قرارداد برای مشتری ( مشتری بالقوه) به همراه آلارم های مربوطه

گزارشات:

• تهیه ی گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه ی تماس های حضوری و تلفنی در رابطه با یک مشتری، مشتری بالقوه و یا بازاریاب ها
• پیگیری آخرین وضعیت مشتریان(مشتریان بالقوه) در هر لحظه
• گزارش عملکرد عوامل (پرسنل) در پیگیری ها به صورت کلی و یا در رابطه با یک مشتری خاص
• گزارش صورت هزینه انجام شده در رابطه با یک مشتری(مشتری بالقوه)
• گزارش از تماس های گرفته شده در یک بازه تاریخی

ارتباطات:

امکان استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط تماس اتصال به سیستم تلفنی VOIP:
جهت مدیریت و زمانبندی ارتباط با مشتری از طریق ارسال پیامک، نمابر و پیام اکترونیکی
• امکان تعریف قابل پیام‌های ارسال (پیام کوتاه ، فکس و ایمیل)
• در دسترس بودن فیلدهای مورد نظر در دفترچه تلفن، فاکتور فروش و ... جهت تعریف قالب
• امکان انتخاب فایل‌های تصویری جهت تعریف قالب
• امکان تعریف شرایط خودکار ارسال پیام
• امکان تعریف نحوه ارسال پیام به صورت خودکار (پیام کوتاه ، فکس و ایمیل)
• امکان تکرار ارسال پیام به صورت سالانه، ماهانه، روزانه و تعداد در روز
• ایجاد صفحه مدیریت ارتباط جهت رویت پیام‌های دریافت شده
• ایجاد صفحه مدیریت ارتباط جهت رویت پیام‌های ارسال شده
• ایجاد صفحه مدیریت ارتباط جهت رویت پیام‌های پیشه نویس و در حال ارسال
• امکان تنظیم ایمیل‌های مختلف جهت رویت ایمیل‌ها در سیستم مدیریت ارتباط
• امکان دسته بندی مشتریان جهت ارسال پیام به صورت پیام کوتاه ، ایمیل و فکس

اتصال به سیستم تلفنی VOIP:

اتصال به نرم افزار اتوماسیون اداری:

• ارسال نامه از روی قرارهای تعیین شده
• امکان ارسال دستورات و وظایف به صورت نامه
• امکان مشاهده ی کارتابل
• امکان مشاهده ی سابقه ی نامه ها به صورت درختواره

درخواست دمو درخواست خرید راهنمای برنامه رتبه در گوگل
درخواست تماس