شرکتهايي که به صورت پروژه اي کار ميکنند و يا شرکت هايي که براي يک مشتري (مشتري بالقوه) چند کار را به صورت همزمان انجام ميدهند ممکن است بخواهند در آن واحد از يک يا چند پروژه(کار) مربوط به هر مشتري(مشتري بالقوه) اطلاعاتي کسب نمايند. به عنوان مثال آن پروژه(کار) در کدام مرحله قرار دارد؛ چه عوملي(اشخاصي) در حال حاضر بر روي آن پروژه(کار) مشغول فعاليت ميباشند و يا اينکه سابقه مربوط به آن پروژه (کار) به چه شکلي مي باشد. براي اين منظور نياز است که نرم افزار CRM ، قابليت ايجاد پروژه( کار) را براي هر مشتري داشته و همچنين بتواند به هر پروژه (کار) در هر مرحله عوامل (اشخاص) مربوطه را منتسب نمايد، و در انتها نيز درصد پيشرفت هر پروژه را مشخص نمايد.شرکت به سامان پيشرو با توجه به اين رويکرد نرم افزار نرم افزاري مديريت ارتباط با مشتري بر مبناي پروژه( پروژه محور) را طراحي نموده است که امکانات آن در زير آمده است:

تعاريف:

• تعريف مشتريان بالقوه (حقيقي، حقوقي) و مشتريان واقعي (حقيقي، حقوقي)
• تعريف نوع ، رتبه بندي ، وضعيت و زمينه ي فعاليت مشتري (مشتري بالقوه)
• امکان تعريف روال کاري (Workflow) بر مبناي نوع مشتريان (مشتريان بالقوه) جهت فروش و خدمات پس از فروش و اضافه نمودن آن به وضعيت مشتريان (مشتريان بالقوه) در هر لحظه
• امکان تعريف چندکار (پروژه) براي هر مشتري (مشتري بالقوه) و تخصيص هر کدام به يک يا چند عامل (بازارياب، پيمانکار، نصاب و ...)
• امکان تعريف روال کاري (Work flow) بر مبناي نوع مشتريان(مشتريان بالقوه) و يا کار(پروژه) مربوط به هر يک از مشتريان و زمانبندي آن روال در هر مرحله جهت اجرا
• تعيين ارجاع کار در هر مرحله به هريک از عوامل در روالها و ارجاع آن در زمان اجرا به کارتابل عوامل تعيين شده در آن مرحله
• امکان گذاشتن آلارم در هر مرحله از روال و استفاده از آن در هنگام اجراي کار
• امکان گذاشتن ارسال پيامک (به همراه قالب پيامک مخصوص به آن مرحله) در هر مرحله از روال و استفاده از آن در هنگام اجراي کار
• اجراي همزمان چند کار (پروژه) براي يک مشتري(مشتري بالقوه)
• امکان trace رديابي کار (پروژه) بر مبناي روال در نظر گرقته شده

بازاريابي:

• امکان تعريف عوامل فروش در سطوح مختلف همراه با تخصيص و محاسبه ي پورسانت جهت فروش هاي صورت گرفته و يا خدمات صورت گرفته پس از فروش
• امکان تعريف نواحي
• امکان تعريف رقبا و قيمت کالاهاي رقيب
• ثبت اعتبارسنجي مشتريان بالقوه جهت مشخص نمودن وضعيت اعتبار آنها
• مسيربندي جهت ويزيتورها و عوامل خدمات پس از فروش
• تعريف طرح بازاريابي و هدف گذاري (Target) (بر مبناي نوع مشتريان، ناحيه، عوامل فروش و ميزان فروش در بازه هاي تاريخي متفاوت و درصد تحقق هدف )
• برنامه ريزي بازاريابي توسط مدير بر اساس مسير، عوامل فروش و خدمات پس از فروش، مشتري و مشتري بالقوه در بازه هاي تاريخي مشخص شده
• امکان ثبت مکان هاي موردنظر در يک مسير جهت ويزيت عوامل
• تعيين تعداد قرارهاي مشخص براي يک مشتري(مشتري بالقوه) در يک بازه خاص

پيگيري:

• امکان زمانبندي براي تماس بايک مشتري(مشتري بالقوه) به صورت تلفني؛ حضوري؛ ارسال فکس؛ ايميل و...
• تعريف کار براي عوامل(پرسنل) بصورت دوره اي (روزانه، هفتگي،ماهانه) و با امکان قرار دادن آلارم براي عوامل(پرسنل)
• امکان مشاهده کارهاي تعريف شده براي هريک از عوامل توسط مدير مربوطه
• نمايش آخرين وضعيت مشتري (مشتري بالقوه) در هنگام تماس مشتري (مشتري بالقوه) از قبيل آخرين پيش فاکتور، آخرين فاکتور، آخرين وضعيت بدهي، آخرين ويزيت حضوري، آخرين تماس تلفني و متن صحبتهاي انجام شده و ...
• امکان ثبت گزارشات روزانه (ويزيت هاي حضوري يا تلفني، سؤال ها و جواب هاي صورت گرفته با مشتري (مشتري بالقوه) و تغيير وضعيت (state) مشتري (مشتري بالقوه) از يک مرحله در روال تعريف شده به مرحله بعد
• امکان نمايش وضعيت کنوني مشتري در روال بازاريابي تعريف شده براي اين مشتري و پيشنهاد مرحله ي بعدي انجام کار
• امکان ثبت هزينه هاي بازاريابي درهر ملاقات حضوري از قبيل اياب و ذهاب، اشانتيون و ...

قرارداد:

• ثبت درخواست (سفارش) مشتري (مشتري بالقوه)
• ثبت پيش فاکتور براي مشتري (مشتري بالقوه)
• ثبت قرارداد براي مشتري ( مشتري بالقوه) به همراه آلارم هاي مربوطه

نظام ارزشيابي:

• تعيين شاخص هاي مربوط به هر کار(پروژه)
• تعيين شاخص هاي مربوط به هر يک از عوامل
• امکان ارزش گذاري روزانه ، هفتگي و ماهانه براي هر کار(پروژه) و هر يک از عوامل
• تعيين درصد پيشرفت هر کار(پروژه) و ثبت در شاخص مربوطه
• گزارش از وضعيت پيشرفت هر پروژه
• گزارش ارزشيابي از هر کار(پروژه)
• گزارش ارزشيابي از هر يک از عوامل

گزارشات:

• تهيه ي گزارشات روزانه، هفتگي و ماهانه ي تماس هاي حضوري و تلفني در رابطه با يک مشتري، مشتري بالقوه و يا بازارياب ها
• پيگيري آخرين وضعيت مشتريان(مشتريان بالقوه) در هر لحظه
• گزارش عملکرد عوامل (پرسنل) در پيگيري ها به صورت کلي و يا در رابطه با يک مشتري خاص
• گزارش صورت هزينه انجام شده در رابطه با يک مشتري(مشتري بالقوه)
• گزارش از تماس هاي گرفته شده در يک بازه تاريخي

ارتباطات:

• امکان استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط تماس

اتصال به سیستم تلفنی VOIP:

جهت مديريت و زمانبندي ارتباط با مشتري از طريق ارسال پيامک، نمابر و پيام اکترونيکي
• امکان تعريف قابل پيام‌هاي ارسال (پيام کوتاه ، فکس و ايميل)
• در دسترس بودن فيلدهاي مورد نظر در دفترچه تلفن، فاکتور فروش و ... جهت تعريف قالب
• امکان انتخاب فايل‌هاي تصويري جهت تعريف قالب
• امکان تعريف شرايط خودکار ارسال پيام
• امکان تعريف نحوه ارسال پيام به صورت خودکار (پيام کوتاه ، فکس و ايميل)
• امکان تکرار ارسال پيام به صورت سالانه، ماهانه، روزانه و تعداد در روز
• ايجاد صفحه مديريت ارتباط جهت رويت پيام‌هاي دريافت شده
• ايجاد صفحه مديريت ارتباط جهت رويت پيام‌هاي ارسال شده
• ايجاد صفحه مديريت ارتباط جهت رويت پيام‌هاي پيشه نويس و در حال ارسال
• امکان تنظيم ايميل‌هاي مختلف جهت رويت ايميل‌ها در نرم افزار مديريت ارتباط
• امکان دسته بندي مشتريان جهت ارسال پيام به صورت پيام کوتاه ، ايميل و فکس

معرفی نرم افزار CRM
ارتباط نرم افزار CRM به VOIP
نرم افزار CRM مشتری محور
نرم افزار CRM با گرایش خدمات پس از فروش
نرم افزار CRM با گرایش بازاریابی
نرم افزار خدمات پس از فروش
نرم افزار حسابداری

درخواست تماس