نرم افزار CRM

ا توجه به ظهور سیستم VOIP و فراگیر شدن سیستم های تلفنی مبتنی بر IP و امکانات فوق العاده این سیستم تلفنی، شرکت به سامان پیشرو رایانه بر آن شد تا با تر کیب نرم افزار CRM خود با تکنولوژی VOIP امکانات و خدمات جدیدی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد، در این راه با ایجاد ارتباط در سطح دیتابیس و برنامه نویسی در سمت Asterisk بصوت Dial Plan و AGI Programming امکان توسعه و انعطاف در سیستم CRM و VOIP بوجود آورد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:

• ارتباط دو طرفه میان نرم افزار CRM و سیستم VOIP
• خواندن اطلاعات تماس گیرنده از دیتابیس
• ارسال شماره تلفن تماس گیرنده به نرم افزار CRM
• گزارشگیری از تماسهای ثبت در Asterisk در نرم افزار CRM
• شماره گیری از طریق نرم افزار CRM و انجام آن توسط Asterisk
• قابلیت ارسال و دریافت فکس از طریق سیستم Asterisk
• قابلیت ارتباط بین شعب بدون هزینه (به شرط داشتن ارتباط شبکه مبتنی بر IP)
• کاربردهای خاص در سیستم های دیگر نظیر نرم افزار نرم افزار اتوماسیون اداری

رتبه در گوگل
درخواست تماس