شرکت‌هایی هستند که خرید محصولات آنها در هنگام تحویل به مشتری قطعی میشود این شرکتها که نمونه آنها شرکتهای پخش محصولات لبنیاتی هستند در ابتدا راننده را به صورت انبار متحرک معرفی نموده و سپس محصولاتی که برآورد شده است را به ماشینها منتقل مینمایند. با تعیین مجوز خروج راننده‌ها و مشخص نمودن ناحیه، راننده محصولات را در ناحیه مورد نظر توزیع نموده و پس از اتمام کار به شرکت بازگشته و سپس تصفیه با راننده صورت میپذیرد. در واقع تفاوت این روش با پخش سرد دراین است که در پخش سرد ابتدا فاکتور قطعی شده و سپس توزیع صورت میپذیرد ولی در پخش گرم در هنگام توزیع فروش قطعی شده و سپس فاکتور صادر میگردد. عمده امکانات سیستم پخش مویرگی شرکت به سامان پیشرو رایانه به شرح ذیل می‌باشد:

• امکان تعیین نقطه سفارش درسطح کالا
• تعیین چهار قیمت فروش و دو قیمت خرید برای هر کالا
• تعریف و دسته بندی طرف حساب های تجاری
• تعریف شهر، منطقه و کدینگ نواحی و تخصیص آن به طرف حساب
• امکان تعیین فرمول قیمت فروش کالا برای طرف حساب
• اختصاص درصد تخفیف ثابت در فاکتور فروش جهت هر طرف حساب
• تعیین سقف جهت اعتبار نسیه، چک های شخصی و چک های غیر شخصی و مبلغ هر فقره چک برای طرف حساب
• امکان اختصاص درصد تخفیف ثابت در فاکتور فروش جهت هر طرف حساب
• تعیین درصد پورسانت عاملین در سه سطح ویزیتور، فروشنده و سوپروایزر
• امکان تعریف الگوی تخفیف جهت انواع کالاها و اختصاص آن به هر مشتری
• امکان ثبت سفارش دستی و آنلاین
• امکان تبدیل اتوماتیک سفارش به حواله
• انتقال انبار به انبار کالا بصورت تعدادی
• امکان تعیین نحوه بارگیری کالاها براساس ناحیه طرف حساب و ظرفیت حمل خودرو
• امکان تعیین خلاصه مسیر خروج کالا، جهت کنترل نحوه بارگیری و پخش کالا
• امکان تعیین تخفیف بصورت نقدی یا درصدی در سطح اقلام فاکتور فروش
• ثبت فاکتور خرید، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از خرید و فاکتور برگشت از فروش
• انعطاف پذیری بالا جهت پیاده سازی گردش کار مورد نظر شما در سیستم
• امکان تعیین و تخصیص جوایز فروش برای مشتریان
• ارتباط کامل با سیستم چک و بانک و امکان ثبت چک درزمان صدور فاکتورها

گزارشات نرم افزار پخش مویرگ>:

• گزارش های متنوع از خرید و فروش و برگشتی ها با امکان استفاده از فیلترهای مختلف
• گزارشهای خرید و فروش به صورت نموداری
• گزارشهای مختلف فروش و برگشت از فروش به تفکیک تاریخ، کالا، خریدار و ...
• گزارشهای مختلف خرید و برگشت از خرید به تفکیک تاریخ، کالا، فروشنده و ...
• امکان تهیه گزارشهای فصلی خرید و فروش دارایی
• گزارش پورسانت عوامل فروش و مقایسه های مختلف
• امکان ساخت گزارشات متنوع پخش مویرگی توسط گزارش ساز پویا

نرم افزار پخش مویرگیمقالات مرتبط :درخواست دمو درخواست خرید دانلود مشاهده راهنمای برنامه
درخواست تماس