بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی همواره فعالیت هایی را درجهت محاسبه بهای تمام شده کالای خود داشته اند ، جه بسا در این راستا حدود درآمدها و هزینه ها بشکل سنتی انجام شده ، اما قیمت دقیق ساخت یک کالا به تفکیک مراحل تولید و عوامل هزینه مواد ، دستمزد و سربار نامشخص بوده است . نرم افزار بهای تمام شده این امکان را به کاربران و مدیران می دهد که بتوانند آنچه را که موجب هزینه در ساخت محصول می گردد شناسایی نموده و به کمک گزارشات تحلیلی نرم افزار نقاط هزینه زا و گلوگله ها را شناسایی نمایند . این امر عامل مهمی در تعیین سیاست ها تولید و فروش محصول می باشد. شرکت به سامان پیشرو نیز توانسته با بستریکپارچه نرم افزاری مدیریت سازمانی مانند حسابداری ، بازرگانی ، پرسنلی و .. نر افزار های تولید و بهای تمام شده را به بازار عرضه نماید. این نرم افزارها بصورت مجتمع با یکدیگر در تعامل بوده و بهای تمام شده حاصل پردازش اطلاعات دریافتی از سیستم های مذکور خواهد بود. نرم افزار بهای تمام شده شرکت به سامان پیشرو ارتباط مستقیمی با نرم افزار های تولید داشته و اطلاعات لازم در قسمت های مهندسی و تولید محصول از آنها دریافت می کند. نرم افزار های تولید شامل : سیستم های مهندسی محصول، مهندسی تولید ، برنامه ریزی تولید و کنترل تولید می باشد. نرم افزار بهای تمام شده اطلاعات ساختار تشکیل دهنده محصول (BOM) و همچنین ضرایب مصرف را از نرم افزار مهندسی محصول دریافت می کند. در ادامه اطلاعات روش ساخت ،مراحل و خطوط تولید به همراه زمان سنجی (Time Study) آنها از نرم افزار مهندسی تولید دریافت می گردد . اطلاعات فوق در محاسبه بهای تمام شده استاندارد و استخراج انحرافات در مقایسه با بهای تمام شده واقعی استفاده می گردند. از نرم افزار کنترل تولید اطلاعات لازم در ارتباط با مقادیر تولید شده محصولات ، نفرساعت و ماشین ساعت کار شده در هر مرحله دریافت می گردد. ضمن اینکه اطلاعات مصرف مواد و توقفات و ضایعات به تفکیک عادی و غیرعادی نیز از اطلاعات ثبت شده ازاین نرم افزار تامین می گردند.تمامی موارد ذکر شده در دوره تعریف شده بهای تمام شده از زیر سیستم های مرتبط پردازش می شوند. با توجه به یکپارچگی نرم افزارهای شرکت بهسامان پیشرو اطلاعات سربار مانند هزینه های اجاره ، آب ، برق ، هزینه های مصرفی و ... از نرم افزار حسابداری مالی به نرم افزار حسابداری صنعتی ارسال می گردند. با در نظر گرفتن این موضوع که ضرایب تسهیم و درصد تسهیم مراکزنیزدر نرم افزار تعریف شده اند.از آنجا که مراکز کار و مراکز هزینه تعریف شده به شکل پیوسته در ارتباط با یکدیگر می باشند ، اطلاعات دستمزد های پرداخت شده در هر مراکز اداری ، تولیدی و خدماتی به نرم افزار بهای تمام شده منتقل می شوند.در هنگام محاسبه بهای تمام شده روش تسهیم که شامل روش مستقیم ، یکطرفه و یا دو طرفه (ریاضی) می باشد از کاربر دریافت شده و عملیات تسهیم و محاسبه بهای تمام شده در دوره تعیین شده انجام می پذیرد. گزارشات قیمت تمام شده کالا در ازای هر مرحله به تفکیک مواد، دستمزدو سربار امکان شناسایی هزینه ها و تحلیل آنها را به مدیران ارائه می دهد.

استاندارد تولید (مهندسی صنعتی)
ویژگیهای سیستم استاندارد تولید شرکت به سامان پیشرو رایانه:

امکان تعریف B.O.M (مواد مورد نیاز ساخت هر محصول) با قابلیتهای زیر:

1-امکان تعریف نسخه های (Version) مختلف B.O.M برای یک محصول (امکان استفاده از مواد جایگزین را در برمی گیرد).
2- امکان تعریف B.O.M یک محصول بصورت یک ساختار درختی که هر محصول میتواند از نیم ساخته هائی تشکیل شوند که خود نیم ساخته ها، B.O.M خاص خود را دارند.

امکان تعریف روشهای ساخت متفاوت برای هر محصول (فرآیند تولید).

تعریف مقدار درصد ضایعات مرحله ای محصول در هر روش ساخت (فرآیند تولید).

امکان تعریف زمان سنجی (نفر زمان لازم) برای هر مرحله تولید به تفکیک هر روش ساخت (این قابلیت امکان انتخاب یک روش ساخت مناسب جهت برنامه ریزی خط تولید را در موقعیتهای خاص فراهم میکند).

امکان تعریف تقویم کاری.

نمودار جریان عملیات (OPC).

نمودار جریان فعالیت (FPC).

امکان تعریف ظرفیت تولید ماشین آلات .

تعریف گروههای کاری (نوبت کاری).

امکان تخصیص مراحل فرآیند تولید به ایستگاههای تولیدی.

قابلیت استفاده از واحدهای اندازه گیری مختلف در هر بخش سیستم (با استفاده از ضریب تبدیل واحدها).

امکان تعریف شیفتهای کاری، زمان موجود و زمان مفید هر ایستگاه در هر شیفت .

امکان کپی از ساختار درختی محصول B.O.M برای یک محصول جدید.

امکان کپی از روش ساخت یک محصول (مراحل تولید) برای محصول جدید.

سیستم برنامه ریزی تولید
ویژگیهای سیستم برنامه ریزی تولید شرکت به سامان پیشرو رایانه:

امکان تعریف پریودهای مختلف زمانی برای برنامه ریزی (هفتگی، فصلی، ماهیانه و .......).

امکان تعریف یک برنامه تولید منطبق با یک سفارش مشتری.

امکان تعریف یک برنامه تولید بر اساس سفارش تولید از مدیریت .

امکان طراحی برنامه ریزی های کلان در ابتدای سال مالی، به منظور ارزیابی بودجه مورد نیاز تدارکات مواد اولیه لازم و منابع مورد نیاز آن برنامه .

امکان به تعویق انداختن یک برنامه اجرا (معوق نگهداشتن آن ) در شرایط ویژه و بازگشت مجدد آن به حالت اجرائی در صورت لزوم .

قابلیت تحلیل و شبیه سازی برنامه های مختلف در سیستم به منظور تشخیص بهترین روش، جهت اجرائی کردن یک برنامه و به منظور رسیدن یک برنامه مطلوب جهت پیاده سازی .

قابلیت تحلیل و امکان سنجی یک برنامه و برآورد منابع مورد نیاز جهت اجرائی نمودن آن (Feasibility Study) .

Resource Requirement
مواد مورد نیاز.
1- نیروی انسانی و زمان لازم .
2- ظرفیت مورد نیاز از ماشین آلات.
3- تشخیص گلوگاهها (Bottle neck ) .

امکان ادغام کردن چندین برنامه و تحلیل آنها در حالت ترکیبی برای تشخیص ظرفیتهای آزاد و منابع مورد نیاز.

امکان تهیه لیست سفارشات هم فرآیند جهت بهینه سازی تخصیص منابع و تجهیزات مشترک .

امکان شکستن یک برنامه مرجع به برنامه های کوچکتر(در بازه های زمانی کوچکتر) جهت اجرا .

سیستم MRP
ویژگیهای سیستمMRP شرکت به سامان پیشرو رایانه:

برآورد کسری مواد موجود در انبار، مطابق با نیاز مواد برنامه های مصوب و اجرائی دریک بازه زمانی .

برنامه ریزی ماهیانه تدارکات مواد بر طبق مواد درخواستی برنامه ها .

برآورد مدت زمان پوشش مواد مایحتاج خط تولید، بر طبق موجودی انبار و بر مبنای نیاز برنامه های مدون شده .

برنامه ریزی تامین مواد بر مبنای روش Lot for lot ordering و Period ordering .

سیستم کنترل و عملکرد تولید
ویژگیهای سیستم کنترل و عملکرد تولید شرکت به سامان پیشرو رایانه :

ثبت آمار دقیق تولید به تفکیک شیفت و گروه کاری به همراه:

1) ثبت زمان کار انجام شده به ازاء هر ایستگاه – مرحله عملیاتی و ماشین .
2) ثبت زمان توقفات هر ماشین یا ایستگاه کاری.
3) ثبت ضایعات مواد و محصول ناشی از عملکرد تولید به تفکیک (ضایعات عادی و غیر عادی) و (ضایعات برگشت پذیر و غیر قابل برگشت به خط تولید).

تعیین میزان درصد تکمیل محصول.

تعیین آمار محصولات دوباره کاری شده در هر مرحله تولید.

ثبت آمار تولید محصول به تفکیک درجات و نوع محصول .

امکان ثبت میزان مصرف مواد اولیه و نیم ساخته بکار رفته در تولید (به تفکیک هر محصول).

امکان ثبت آمار تولید به تفکیک شیفتهای کاری و گروههای کاری جهت ارزیابی وضعیت کار آنها.

ثبت وقایع نقل و انتقالات کالا بین واحدهای تولیدی و یا انبار.

امکان تعیین موجودی پای کار کالا بین مراحل تولید (مواد اولیه- نیم ساخته- محصول).

امکان تحلیل و ارزیابی مشکلات کارخانه که عامل ایجاد توقفات خط تولید شده اند، در بازه های زمانی متفاوت .

امکان تعریف دستور کار تولید بر مبنای برنامه های موجود و تخصیص اجرائی منابع به آن دستور کار (مواد- ماشین- نیروی انسانی).

مقایسه عملکرد تولید با برنامه (انحراف گیری) و امکان تجدید نظر کردن در برنامه ها و تدوین برنامه اصلاحیه.

گزارشات مدیریتی سیستم های تولید

ارزیابی توقفات ماشین آلات .

ارزیابی وضعیت مشکلات کارخانه که عامل ایجاد توقف در خط تولید بوده اند.

انحراف عملکرد تولید از استاندارد.

بررسی نحوه عملکرد شیفتهای کاری و گروههای کاری.

بررسی انحراف عملکرد تولید با برنامه و تصمیم گیری جهت تدوین برنامه اصلاحیه.

تعیین بودجه کسری مواد مورد نیاز برنامه های تولیدی.

برنامه ریزی کلان و ارزیابی منابع مورد نیاز آن .

بررسی ضایعات ناشی از عملکرد تولید و مقایسه آن با استاندارد.

بررسی سفارشات هم فرآیند جهت تخصیص بموقع منابع و ماشین آلات و برنامه ریزی صحیح جهت تعویض قالبها به منظور کاهش هزینه های ناشی از راه اندازی ماشین آلات و تعویض قالبها.

بررسی تدارکات مواد اولیه بر اساس نیاز برنامه های مدون شده .

حسابداری صنعتی
ویژگی های سیستم حسابداری صنعتی شرکت به سامان پیشرو رایانه:

امکان تعریف و تنظیم زیردوره های مالی برای دوره های مالی .

امکان محاسبه قیمت تمام شده مرحله ای، سفارش کاری و دوره ای .

تعیین عوامل هزینه تشکیل دهنده قیمت تمام شده از جمله :

مواد، دستمزد، سربار، استهلاک و هر عامل هزینه دیگری که لازم به تفکیک از بخش سربار در هر صنعت میباشد.

تعیین هزینه ها به تفکیک هزینه های ثابت و متغیر، مستقیم و غیر مستقیم.

تعریف مبانی تسهیم مراکز هزینه غیر تولیدی .

تعریف الویت تخصیص مراکز هزینه غیرتولیدی (به منظور استفاده در محاسبات تسهیم هزینه به روش یک طرفه) .

امکان تخصیص ضرایب تسهیم مراکز هزینه از مقدار قابل تسهیم مراکز دیگر.

امکان محاسبه تسهیم هزینه های سربار به هر سه روش (مستقیم، یکطرفه، دوطرفه) در یک دوره مالی به انتخاب کاربر.

امکان محاسبه بهای تمام شده استاندارد محصول بصورت مرحله ای و پیوسته .

امکان محاسبه هزینه های جذب نشده به تولید به تفکیک عوامل هزینه (مواد، دستمزد، سربار).

تعیین در صد تکمیل محصولات نیم ساخته پای کار به تفکیک درصد جذب هزینه مواد، دستمزد، سربار .

محاسبه بهای تمام شده واقعی بصورت مرحله ای و پیوسته.

تعیین میزان انحراف قیمت تمام شده استاندارد و واقعی کالای ساخته شده جهت بررسی و تحلیل وضعیت عملکرد کارخانه.

برآورد بهای تمام شده محصول برای دوره مالی جدید و استفاده از آن برای نرخ گذاری فروش کالا (با در نظر گرفتن درصد افزایش عوامل هزینه).

تهیه گزارشات گردش ریالی و مقداری کالای در جریان ساخت طی دوره.

امکان تعریف نرخهای از پیش تعریف شده نرخ جذب سربار و نرخ دستمزد طی هر دوره مالی .

امکان تعریف و انتخاب مبناهای مختلف جذب نرخ سربار در سیستم.

امکان تغذیه نرخهای مختلف برای کالا طی یک دوره و انتخاب نوع نرخ بهره گرفته شده در محاسبات هزینه مواد (LIFO-FIFO-Average-Standard) .

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) .مقالات مرتبط :درخواست دمو درخواست خرید راهنمای برنامه
درخواست تماس