از دیرباز موضوع نگهداری کالاها و امکان ثبت و شمارش آنها به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم در تمامی اصناف بوده و مدیران سعی در کنترل آن با روش‌های مختلفی داشته‌اند. با توجه به اهمیت این موضوع از بدو پیدایش نرم‌افزارهای مالی، نرم افزار انبار جزو اولین نرم افزارهایی بود که به بازار آمد. هدف اصلی این نرم افزار ها ثبت ورود و خروج کالاها در انبار‌های مختلف و از این طریق کنترل موجودی آنها و در نهایت ارایه گزارشات متنوع ازجمله نمایش موجودی کالاها در انبارهای مختلف و یا کاردکس کالاها و ... میباشد.در این راستا شرکت به‌‌سامان پیشرو رایانه اقدام به تهیه نرم افزار انبارداری نمود که این نرم افزار ضمن ثبت ، نگهداری و کنترل عملیات ورود و خروج کالا در انبار و مدیریت کالا و گزارشات مربوط به نقل وانتقالات فیزیکی و ریالی کالاها، کلیه احتیاجات صنف های مختلف را تامین می نماید. برخی از امکانات مربوط به سیستم انبار به شرح زیر میباشد:

امکانات نرم افزار انبار پیشرو

امکان تعریف انواع ساختار سازمانی، کدینگ انبار، انبارک و قفسه
امکان محدودسازی عملیات مربوط به انبار به تعدادی و تعدادی ریالی
امکان تعریف واحد سنجش کالا ( اصلی، کمکی، ضرایب تبدیل و تلورانس تبدیل)
دسته بندی کالاها به سه سطح گروه، نوع و مدل کالا و تعیین وضعیت کالا
تعریف نامحدود سلسله مراتبی کالاها
امکان تعیین نقطه سفارش
امکان تخصیص کدینگ رشتهای و عددی وهمچنین تعیین و چاپ بارکد برای هر کالا
امکان تغییر کد کالا
امکان تعیین واحد های سنجش برای نوع کالا و اختصاص آن به تمامی مدل ها
امکان تعریف انواع رسید و حواله (مصرفی، مرجوعی، برگشت از فروش و ...)
امکان تخصیص کالا به یک یا چند انبار و تعیین موجودی اول دوره ی کالا در هر انبار
انتقال انبار به انبار کالا
امکان تعیین ساختار کالا (BOM) و تولید کالا براساس فرمول ساخت و صدور اتوماتیک رسید و حواله های مرتبط با تولید، همراه با امکان جستجو
امکان تعیین نحوه قیمت گذاری حواله ها در سطح انبار
قیمت گذاری حواله بر مبنای Manual, Moving Average, LIFO, FIFO
قیمت گذاری رسید وحواله مرجوعی، حواله انتقالی و رسید مغایرت انبارگردانی به صورت اتوماتیک
امکان برگشت از قیمت گذاری تا تاریخ معین
عملیات مربوط به انبارگردانی (لیست کالاهای انبار گردانی، ثبت شمارش وچاپ tag انبارگردانی)
صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک و یا دستی جهت عملیات انبار
محدود کردن کاربران بر اساس انواع رسید ها و حواله ها
امکان تعریف نقطه سفارش بر اساس فرمول قابل تنظیم و به روزرسانی نقطه سفارش توسط خود سیستم
امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط با انبار

گزارشات
امکان جستجوی رسید، حواله و سفارش
کاردکس کالاها بر اساس فیلترهای متنوع
شرط راکد بودن، کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند، شرط موجودی اولیه و ...
مشاهده کاردکس هر کالا به تفکیک انبار در هر زمان برحسب واحدهای اصلی و فرعی
امکان تهیه گزارشات کاردکس و موجودی انبارها بر اساس فیلترهای متفاوت
تهیه گزارشات موجودی انبار بر اساس فیلتر های متنوع شامل انبار خاص یا کلیه ی انبار ها، کالاهای خاص،

امکانات ویژه انبار تولید:
امکان تعیین ساختار محصول بر اساس فرمول (BOM)
امکان تولید محصول بر طبق فرمول تعریف شده
امکان تعیین چرخه کامل گردش کالا در انبار
امکان تأیید رسید ها و حواله ها

ارتباط با سایر سیستم ها:
امکان ارتباط با نرم افزار خرید و فروش
امکان ارتباط با نرم افزار دبیرخانه
امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری و صدور اسناد مالیمقالات مرتبط :درخواست دمو درخواست خرید رتبه در گوگل
درخواست تماس