معرفي نرم افزار مدیریت تامين کنندگان مواد

شرکت‌هايي که براي توليد محصول يا فروش کالا نياز به تامين مواد اوليه يا محصول از تامين‌کنندگان اين مواد دارند، جهت بررسي فروشندگان و خدمات ارائه شده توسط آن‌ها و به‌طور کلي ارزيابي تامين کنندگان نياز به نرم‌افزاري دارند که در آن بتوانند تامين کنندگان خود را تعريف نموده و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را مشخص کنند سپس با توجه به امتيازدهي سيستم به اين تامين کنندگان در زمان تهيه هر کالا، تامين کننده مناسب‌تر را انتخاب کنند.

امکانات سيستم ارزيابي مواد پيشرو

• امکان تعریف تامین کنندگان در سطح نوع طرف حساب.
• امکان تعیین پارامترهای دستبه بندی در سطح تامین کنندگان.
• امکان تعیین پارامترهای رتبه بندی در سطح کالا.
• تعیین کالاهای مربوط به هر تامین کننده.
• انتخاب لیست تامین کنندگان در هنگام ثبت مجوز خرید و فاکتور خرید.
• محاسبه ی پورسانت فروش عوامل فروش.

درخواست دمو درخواست خرید دانلود مشاهده رتبه در گوگل
درخواست تماس