لوگوي جديد گوگل

لوگوي جديد گوگل

شايد شما هم با باز کردن سايت گوگل از ديدن لوگوي جديد اين شرکت متعجب شده باشيد. موضوع اين است که شرکت گوگل پس از راه اندازي شرکت مادري به نام "آلفابت" به نيت راه اندازي يک هولدينگ بزرگ، و ايجاد تغييرات وسيع و بزرگ در ساختار خود لوگوي خود را نيز به شيوه اي جديد طراحي کرده است.
تاریخ انتشار: 1394/06/15

درخواست تماس